בית תגיות סיכומי הרצאות

תגית: סיכומי הרצאות

משפט וספורט-תמצית הרצאות/עו"ד דן חי

קובץ תשריט מצגות בקורס משפט וספורט א.    מבוא – משפט וספורט מהו: תחומי המשפט/ חקיקה הרלוונטיים לתחום הספורט: דיני חוזים, דיני עבודה, דיני תאגידים, דיני ביטוח, דיני...

ההגנה על הפרטיות בישראל / עו"ד דן חי / קורס משפטי – חלק ב:...

ה"אדם" בחוק זהותו של הנפגע אליו מתייחס החוק נובעת מהגדרת "אדם" בסעיף 3 לחוק. החוק מבחין בין אדם בשר ודם לתאגיד ומוציא את התאגיד מתחום המסגרת...

ההגנה על הפרטיות בישראל / עו"ד דן חי / קורס משפטי – חלק ג':...

קבוצה ראשונה - הטרדה סעיף משנה  (1) של סעיף 2 לחוק קובע כי פגיעה בפרטיות תהא: "בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה...

ההגנה על הפרטיות בישראל / עו"ד דן חי / קורס משפטי – חלק ד':...

הקבוצה השלישית – השמירה על הסודיות ארבעה סעיפים של סעיף 2 לחוק מגינים על סודיותו של אדם: - סעיף (5) - ההגנה על סודיות כתביו של אדם; - סעיף...

ההגנה על הפרטיות בישראל / עו"ד דן חי / קורס משפטי – חלק ה':...

ההפרה על-ידי פרסום הקבוצה הרביעית של דרכי ההפרה על-פי סעיף 2 לחוק עוסקת בהפרה על-ידי פרסום, וזאת בארבע דרכים: 1.       פרסום תצלום של אדם כשהוא ברשות...

ההגנה על הפרטיות בישראל / עו"ד דן חי / קורס משפטי – חלק ו':...

דרך הפרסום פרסום מהו חוק הגנת הפרטיות אימץ את הגדרת הפרסום מחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965. הדבר נקבע בהגדרת המונחים שמופיעה בסעיף 3 לחוק. תחת המילה...

ההגנה על הפרטיות בישראל / עו"ד דן חי / קורס משפטי – חלק ז':...

ההגנות פרסומים מותרים הדמיון  שראה המחוקק  בין חוק הגנת הפרטיות לחוק איסור לשון הרע, בא לידי ביטוי בצורה הברורה ביותר, בהפניה לחלק מההגנות שנקבעו בחוק איסור...

ההגנה על הפרטיות בישראל / עו"ד דן חי / קורס משפטי – חלק ח':...

הגנת תום הלב המשמעות וההוכחה של ההגנה בכדי לזכות בהגנה כי ההפרה נעשתה בתום-לב על הטוען לכך להוכיח שני מרכיבים: 1)       שהפגיעה אכן נעשתה בתום-לב; 2)       כי ההפרה...

ההגנה על הפרטיות בישראל / עו"ד דן חי / קורס משפטי – חלק ט':...

עניין ציבורי התפיסה, לפיה יש לצמצם את ההגנה הניתנת לאישי ציבור מפני פגיעה בפרטיותם, עמדה בבסיס חקיקתו של סעיף 18 (3) לחוק. הסעיף קובע כי...

ההגנה על הפרטיות בישראל / עו"ד דן חי / קורס משפטי – חלק י':...

התרופה במישור האזרחי הפיצוי הכספי כאשר באים לנסות ולקבוע את המבחנים לקביעת הפיצוי הכספי, יש להתחשב במספר הוראות חוק. בנוסף לכך, בשל דלות הפסיקה שניתנה בעניין...

אחרונים

פופולרי