17 ביוני 2024 0:02

ההגנה על הפרטיות בישראל / עו"ד דן חי / קורס משפטי – חלק ז': ההגנות – פרסומים מותרים

ההגנות פרסומים מותרים הדמיון  שראה המחוקק  בין חוק הגנת הפרטיות לחוק איסור לשון הרע, בא לידי ביטוי בצורה הברורה ביותר, בהפניה לחלק מההגנות שנקבעו בחוק איסור לשון הרע. ההפניה המקיפה ביותר מופיעה בסעיף 18 (1) לחוק הגנת הפרטיות הקובע כי תהא זו הגנה באם: "הפגיעה נעשתה בדרך של פרסום שהוא מוגן לפי סעיף 13 לחוק […]

ההגנה על הפרטיות בישראל / עו"ד דן חי / קורס משפטי – חלק ח': ההגנות -הגנת תום הלב

הגנת תום הלב המשמעות וההוכחה של ההגנה בכדי לזכות בהגנה כי ההפרה נעשתה בתום-לב על הטוען לכך להוכיח שני מרכיבים: 1)       שהפגיעה אכן נעשתה בתום-לב; 2)       כי ההפרה נעשתה באחת הנסיבות המפורטות בסעיף 18 (2) לחוק; כך קובעת ההוראה בראש סעיף 18 (2) לחוק כי תהא זו הגנה באם: "הנתבע או הנאשם עשה את הפגיעה […]

ההגנה על הפרטיות בישראל / עו"ד דן חי / קורס משפטי – חלק ט': ההגנות – עניין ציבורי; פטור

עניין ציבורי התפיסה, לפיה יש לצמצם את ההגנה הניתנת לאישי ציבור מפני פגיעה בפרטיותם, עמדה בבסיס חקיקתו של סעיף 18 (3) לחוק. הסעיף קובע כי תהא זו הגנה טובה באם: "בפגיעה היה עניין ציבורי המצדיק אותה בנסיבות העניין, ובלבד שאם הייתה הפגיעה בדרך של פרסום – הפרסום לא היה כוזב". הסעיף מציב רק דרישת סף, […]

ההגנה על הפרטיות בישראל / עו"ד דן חי / קורס משפטי – חלק י': התרופות

התרופה במישור האזרחי הפיצוי הכספי כאשר באים לנסות ולקבוע את המבחנים לקביעת הפיצוי הכספי, יש להתחשב במספר הוראות חוק. בנוסף לכך, בשל דלות הפסיקה שניתנה בעניין חוק הגנת הפרטיות, יהיה זה נכון להיעזר בפסיקה שניתנה בעניין חוק איסור לשון הרע, אשר כפי שאמרנו דומה מאוד לחלק הפרטיות ה"קלסית" שבחוק. ראו למשל בעניין פלוני ופלונית (ת.א. 5425/06 […]

ההגנה על הפרטיות בישראל / עו"ד דן חי / קורס משפטי – חלק יא': הראיות; הוראות דיוניות

הראיות דין שני משפטים בשל היותה של הפגיעה בפרטיות הן עבירה פלילית והן עוולה אזרחית, יתכנו מקרים בהם ינוהל הליך אזרחי, לאחר שיסתיים הליך פלילי כנגד אותו אדם ובגין אותה עילה. זאת כאשר במסגרת ההליך הפלילי כבר נגבו ראיות ונקבעו, בהסתמך עליהן, ממצאים עובדתיים. בשאלה מה המעמד שיקבלו בהליך אזרחי הממצאים העובדתיים שנקבעו במשפט פלילי […]

הרצאה בנושא האזנת סתר ונתוני תקשורת

השאלה מתי יוכלו רשויות הביטחון להאזין לאזרחי המדינה בסתר, עלתה על שולחנו של המחוקק עוד לפני שחוקק חוק הגנת הפרטיות, עם חקיקת חוק האזנת סתר עוד בשנת 1979. החוק מרכז את ההגנה על סוד שיחו של אדם בהיבט הפלילי של הסוגיה אך משליך, במסגרת ההגדרות בחוק, גם על ההגנה האזרחית מפני האזנות סתר, אשר ההגנה […]

דילוג לתוכן