1 במרץ 2024 19:37

וובינר ניהול המידע האישי בארגון בישראל

הדין הישראלי כולל חובות רבות הנוגעות לניהול מידע אישי בארגונים ובכך מחייב תאגידים לקיים תרבות ארגונית המיישמת את עקרונות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981- והתקנות מטעמו. בצל התקנות החדשות בנושא העברת מידע מהאזור הכלכלי האירופי, חובה זו אך מתרחבת ומטילה נטל כבד על ארגונים ישראלים תוך ייבוא חובות ועקרונות אירופיים. במפגש הוובינר הצגנו את דרישות […]

דילוג לתוכן