24 במאי 2024 1:35

הפרטיות מודל 2020? אולי, אבל בהמשכים

ההגנה על המידע בעת העברת בעלות בחברה

מאת עו"ד דן חי תיקון חוק בהמשכים. משרד המשפטים מקדם בימים אלו שלושה תיקונים לחוק הגנת הפרטיות בשלושה נושאים: הרחבת סמכויות האכיפה של הרשות להגנת הפרטיות, צמצום חובת רישום מאגרי המידע והרחבת זכויות מושאי המידע. המטרה המרכזית של תיקונים אלו הינה לקרב את משטר המידע האישי של ישראל לזה התקף באירופה מאז מאי 2018. מבין […]

צמצום חובת רישום מאגרי המידע? יש לבטל חובה זו לחלוטין

מאת עו"ד דן חי משרד המשפטים מנסה לקרב אותנו לאירופה. המשרד מקדם בימים אלו תיקון לחוק הגנת הפרטיות בשלושה שלבים: הרחבת סמכויות האכיפה של הרשות להגנת הפרטיות, צמצום חובת רישום מאגרי המידע והרחבת זכויות מושאי המידע. עם תיקונים אלו, מקווים, יתקרב משטר המידע האישי שלנו לזה השורר באירופה מאז מאי 2018, עת נכנסו שם לתוקף […]

דילוג לתוכן