23 במאי 2024 8:39

ביהמ"ש לעניינים מנהלים בבאר-שבע: זכות העיון גוברת על הפגיעה בפרטיות בנושאים המועלים לדיון במועצת העיר.

לחברי המועצה העירונית זכות עיון בפנקסי העירייה ומסמכיה מכוח פקודת העיריות, כאשר מדובר במסמכים המשמשים נושא לדיון במועצה או בוועדה מוועדותיה, שמבקש העיון חבר בה. כך עולה מפסיקת בית משפט לעניינים מנהליים בבאר-שבע שפורסמה החודש (01.10.20). במסגרתה מבוקש לחייב את המשיבים, וביניהם עיריית אשקלון, החברה הכלכלית לאשקלון והממונה על מחוז משרד הפנים לאפשר לעותר, חבר […]

המחוזי ב"ש: גם לחברי ועדת הארנונה בעיר הזכות לפרטיות.

גם לחברי ועדת הערר לענייני הארנונה בעיר יש זכות לפרטיות. כך עולה מפסיקת בית משפט לעניינים מנהליים בבאר-שבע שפורסמה החודש (01.10.20). במסגרתה התבקש להורות למשיבה, עיריית אשקלון, להמציא לעותרת, משרד עורכי-דין, מידע ומסמכים אודות ועדת הערר לענייני ארנונה של עיריית אשקלון ואודות חברי הוועדה. העתירה התקבלה באופן חלקי ונפסק, כי חשיפת המידע המבוקש תפגע בפרטיותם של חברי […]

דילוג לתוכן