24 במאי 2024 15:19

מיקומו של ענן: בין גרמניה לישראל

היכן חשוב שיעגון הענן שבו מצוי המידע שלך? בשאלה הזו מתלבטים ארגונים רבים, כאשר הם מבקשים להעביר את המידע המצוי על שרת הנתונים שלהם לענן. כאשר המידע הזה כולל גם נתונים אישיים, הדילמה גדולה. לאחרונה התבשרנו שמייקרוסופט תמקם שרתי נתונים בישראל שיאפשרו לה לתת שירותי ענן לארגונים שונים ולהבטיח, שהמידע שלהם יהיה שם, בשרת הישראלי. […]

ענן בחו"ל – לא עבור המדינה

privacy and databases

הפיקוח על הבנקים הוציא לאחרונה הודעה, לפיה בכוונתו להקל את הוראותיו לבנקים המפוקחים על-ידו ביחס להוצאת מידע לענן הנמצא מחוץ לגבולות המדינה. לא מדובר בהקלה דרמטית. הפיקוח על הבנקים עדיין מגביל את העברתו של מידע המצוי ב"ליבת" העשייה אל מחוץ לגבולות המדינה. ההקלה מתייחסת רק למידע הרגיש פחות, שהוצאתו הותרה בכפוף לאישור הפיקוח ועתה תתאפשר […]

הפיקוח על הבנקים: הקלות על שימוש הבנקים ב'ענן'

הפיקוח על הבנקים מקל על הגורמים המפוקחים על-ידו בשימוש בטכנולוגית ענן ציבורי, לצורך שיפור החדשנות, הגמישות התפעולית, השירות ללקוחות והיעילות. כך עולה מטיוטת תיקונים לנוהל בנקאי תקין העוסק בניהול טכנולוגיות המידע (מס' 357) והנוהל העוסק במחשוב בענן (מס' 362) אשר פורסמו לאחרונה (31.10.2018). ההקלה עליה מדובר עיקרה בפטור מחובת הדיווח לפיקוח על הרצון להעביר פעילות […]

דילוג לתוכן