13 ביולי 2024 6:53

המחוקק הישראלי מתעורר: הצעה לצמצום חובת רישום מאגרי המידע

חוק  הגנת הפרטיות יתוקן בשלבים. כך מצהירים במשרד המשפטים. הסנונית הראשונה, שפורסמה לאחרונה (24.07.2020), הוא תזכיר חוק לתיקון חוק הגנת הפרטיות, העוסק בצמצום חובת רישום מאגרי המידע ומדייק הגדרות שונות בחוק בנושא המאגרים. בהמשך תקודם ההצעה שעסקה בהרחבת סמכויות האכיפה של הרשות להגנת הפרטיות ויפורסם תזכיר העוסק בנושאים מהותיים נוספים ביחס לעיבודי המידע האישי בישראל. […]

פרטיות החולים – הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת דו"ח ממצאי פיקוח הרוחב במכונים רפואיים

מטופלים שמידע אודותיהם מוחזק במכונים רפואיים טומן בחובו אפשרות לאירועים אשר יפגעו בפרטיות. שימוש לא מורשה במידע, דליפה שלו ועוד שלל אירועים יכולים לפגוע בפרטיות מטופלים אלו. מסיבות אלו ואחרות נדרשה הרשות להגנת הפרטיות לנושא, בפיקוח רוחב שעשתה במהלך השנים 2018 ו-2019. עתה היא מפרסמת את ממצאיה (11.05.2020). עיקר ממצאי הרשות מצביעים על ליקויים הנוגעים […]

למידה מרחוק בעקבות נגיף הקורונה – הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת מדריך

ללמידה מרחוק מהבית היבטים רבים בתחום הגנת הפרטיות ואבטחת מידע. הרשות להגנת הפרטיות מגלה ערנות לכך ומפרסמת (31.03.2020) מדריך בנושא. במציאות המורכבת עקב משבר הקורונה, ההחלטה על מעבר של תלמידים וסטודנטים ללמידה מרחוק הינה החלטה מתבקשת. עם זאת, יש להכיר בכך שלהחלטה זו עשויה להיות השלכה על פרטיותם של תלמידים וסטודנטים, לרבות מבחינת ההגנה על […]

הרשות לניירות ערך הטילה חובת גילוי על מתקופות סייבר

הרשות לניירות ערך מנסה לעשות סדר בעולם הסייבר ביחס לארגונים שבפיקוחה. בימים אלה בוחנת הרשות ערך את השפעת סיכוני הסייבר על תאגידים מדווחים. ביום 21.10.2018 אף פרסמה את עמדתה לגבי חובות הגילוי של תאגידים מדווחים בישראל בנושא תקיפת סייבר. השימוש המודרני בשירותי האינטרנט ובמערכות מבוססות 'ענן' בפרט, מעלה באופן בולט, בעיקר לחברות בתחום המסחרי, את […]

המדריך לשימוש במידע לקראת הבחירות ברשויות המקומיות

המדריך לשימוש במידע לקראת הבחירות ברשויות המקומיות מערכת הבחירות לרשויות המקומיות הולכת ומתחממת ותגיע לשיאה ב-30 באוקטובר, היום בו אזרחי ישראל יתייצבו בקלפיות ברחבי הארץ ויבחרו מי מבין המועמדים ראוי להיבחר לתפקיד ראש הרשות שלהם ומי מבין הרשימות ראויה להיות הנציגה שלהם במועצה. מדובר במערכת בחירות מורכבת ביותר המתרחשת בו זמנית ב-203 ערים ומועצות מקומיות […]

הרשות להגנת הפרטיות מרעננת נהלים: פנקס הבוחרים ושימוש במידע האישי בבחירות לרשויות המקומיות

הרשות להגנת הפרטיות עושה סדר לקראת הבחירות הקרובות לרשויות המקומיות (30.10.2018). בהנחיה שפורסמה לאחרונה (10.07.2018) לקראת בחירות אלו, מרעננת הרשות את המגבלות החלות על שימוש במידע מפנקס הבוחרים ואת הנחיותיה ביחס לשימוש במידע אישי שאוספים המתמודדים או רשימותיהם. במסגרת ההנחיה מדגישה הרשות גם את חובות אבטחת המידע החלות על המתמודדים והרשימות, כמו גם מגבלות על רכישת […]

דילוג לתוכן