24 במאי 2024 1:11

איתור ההתעללות בפעוטות על חשבון הפרטיות. פורסם תזכיר חוק בנושא.

העלייה במקרי ההתעללות בפעוטות בישראל הניעה את המחוקק לפעולה. בשל כך, מקודם בימים אלו בדחיפות תזכיר חוק שפורסם לאחרונה (21.09.2020), אשר דן בהרחבת סמכויותיהם של הממונה או מפקח לפי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2019, או לפי חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000. לפי המוצע אלו יהיו רשאים לצפות בצילומים של המצלמות המתוקנות לפי החוק […]

דילוג לתוכן