בית תגיות הרשות להגנת הפרטיות

תגית: הרשות להגנת הפרטיות

העברת מידע בין גופים ציבוריים – הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת מדריך

העברת מידע בין גופים ציבוריים מקבלת לאחרונה חשיבות רבה נוכח ההתפתחות הטכנולוגית והמידע הרב, שנאגר ונצבר במוסדות הציבוריים כדוגמת ערים חכמות. בעידן החדשנות, בו המידע...

אבטחת מידע בניהול כוח אדם: מי ישמור על השומרים?

החשיפה האחרונה של רשימת המועמדים לשירות בצה"ל, אשר הוצאה למכירה לכל המרבה במחיר, הביכה את רשויות הצבא. העובדה שהרשימה נגנבה מתוך מחשבי הצבא על-ידי...

מצלמות מעקב בגני הילדים – הרשות להגנת הפרטיות עושה סדר

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה (08.07.2018) את עמדתה בעניין השימוש במצלמות מעקב בגני הילדים. לדעת הרשות הצבתן של מצלמות אלה אינה "תרופת פלא" ולא...
אבטחת מידע בבנקים

זכות העיון מקבלת חיזוק: הרשות להגנת הפרטיות הורתה בעניין למכוני המיון

הרשות להגנת הפרטיות חזרה והצהירה לאחרונה (15.5.2018) כי על מכוני מיון לאפשר למועמדים לעבודה, אשר ערכו אצלם בדיקות, לעיין במידע עליהם. במסגרת עיון זה,...
ההגנה על המידע בעת העברת בעלות בחברה

תקנות אבטחת המידע החדשות: על מי חלה חובת הדיווח המידי?

תקנות אבטחת המידע החדשות נכנסו לאחרונה לתוקף (8 למאי 2018), תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) 2017. התקנות קובעות סטנדרטים חדשים, מעודכנים ומקיפים בעניין אבטחת מידע...

תקנות אבטחת המידע החדשות נכנסו לתוקף. הרשות תיתן ארכה ליישומן

הרשות להגנת הפרטיות נערכת במרץ רב לאכיפתן של תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017, אשר נכנסו לתוקף (08.05.2018). יחד עם זאת ברשות מתכוונים ליתן...
פרטיות בפסקי דין

תקנות הגנת הפרטיות: פטור חלקי לארגונים אשר קיבלו הסמכה לתקן 27001 IEC/ISO

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה (26.04.2018) את הנחיית רשם מאגרי מידע בעניין תחולת תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) התשע"ז – 2017 על ארגונים המוסמכים...

הרשות להגנת הפרטיות נערכת לאכיפת תקנות אבטחת המידע החדשות

הרשות להגנת הפרטיות נערכת במרץ רב לקראת כניסתן לתוקף של תקנות אבטחת המידע החדשות – תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017, אשר עתידות להיכנס...

תקנות אבטחת המידע: פטור חלקי לבנקים

הרשות להגנת הפרטיות הוציאה פטור חלקי לבנקים מתחולת תקנות אבטחת המידע החדשות. במסגרת הנחיה חדשה שפורסמה על-ידי הרשות (06.03.2018) קובעת הרשות כי לא יחולו...

תקנות אבטחת המידע החדשות – מסתמנת הפחתה לגופים הכפופים לרשות שוק ההון, הביטוח...

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה (27.02.2018) את טיוטת הנחיית רשם מאגרי המידע בעניין תחולת תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז – 2017 על חברות...

אחרונים

פופולרי