23 ביולי 2024 20:25

בית הדין הארצי לעבודה: גם טענה להליכי פירוק אינה עילה לחסיון הליך בלשון הרע

האם לשון הרע במכתבים בתפוצה קטנה מצדיקה הטלת חיסיון על הליך תביעת לשון הרע בגינם, כדי לא להרחיב את מעגל הפרסום? בית הדין הארצי לעבודה השיב בשלילה על שאלה זו לאחרונה (09.11.2020), במסגרת ערעור שנדון בפניו. את בקשת הערעור הגישה חברה מובילה, העוסקת בפיתוח בינה מלאכותית לכלי רכב נגד המשיב – עובד עבר שלה. זאת, […]

הצעה: פרסום שמו של נפגע יהווה פגיעה בפרטיות

פרסום שמו של נפגע ללא הסכמתו או פרסום שם של אדם שנהרג, לפני מסירת ההודעה למשפחתו, יהווה פגיעה בזכות לפרטיות. הצעת חוק פרטית בעניין הונחה לאחרונה (03.08.2020) על שולחן הכנסת על-ידי ח"כ ישראל אייכלר, הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון – איסור פרסום שמו של נפגע), התש"ף–2020. על פי ההצעה יתוקן סעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות, […]

דילוג לתוכן