התרגלתם לצרוף האותיות GDPR (תקנות אבטחת המידע האירופאיות החדשות שנכנסו לתוקף במאי 2018) ? תתרגלו עכשיו לצרוף חדש: CCPA – חוק הגנת פרטיות הצרכן החדש שהתקבל לאחרונה בקליפורניה (The California Consumer Privacy Act). החוק, אשר התקבל בסוף חודש יוני 2018, יכנס לתוקף רק בחודש ינואר 2020, ועד אז עוד צפוי לעבור שינוי במסגרת השלמת הליכי החקיקה.

החוק הקליפורני החדש אמור לספק הגנה על הפרטיות לתושבי קליפורניה בעת פעילותם ברשת ואף מחוץ לה. כך, בין היתר, מקנה להם החוק זכות לעיין במידע אשר נאסף עליהם, לקבל את פירוט המקורות מהם נאסף המידע, המטרות לשמן נאסף המידע, לעקוב אחר העברתו לצדדים שלישיים, לדרוש הפסקה של העברת מידע ואף את מחיקתו.

עוד קובע החוק הקליפורני החדש, כי משתמש יוכל להמיר את המעקב אחר פעולותיו ברשת בתשלום כספי לאוסף המידע, אשר אמור לפצות על הרווח שהיה נופל בחלקו כתוצאה מהמעקב. מצד אחד, נקבע כי יש להעניק למשתמשים ברשת זכות להודיע לגורם המספק שירות ברשת להימנע מאיסוף מידע אודותיהם למטרות ניטור ומעקב אחר התנהגות מקוונת. מנגד, על ספק השירותים להמשיך ולהעניק שירות זהה או דומה, באופן סביר גם ביחס למשתמש המסרב לאפשר ניטור ומעקב אחר פעולותיו, בתמורה לתשלום מהמשתמש בגובה התואם לערך המידע שהיה נאסף עליו.

החוק הקליפורני החדש אמור לחול על כל גורם אשר מציע שירותים או מוצרים לתושבי קליפורניה, אם באמצעות רשת האינטרנט או בכל דרך אחרת. בדומה לתקנות הגנת המידע האירופאיות, גם החוק הקליפורני מחייב על קיום שקיפות כלפי המשתמש בקשר למידע הנאסף ממנו ולגבי אופן השימוש בו, דבר שאמור לבוא לידי ביטוי במדיניות הפרטיות שיישמו האתרים שמבקשים לפעול שם בעניין.

החוק הקליפורני החדש אינו מספק כלים לאכיפה אזרחית, ואפשרות האכיפה היא בדרכים פליליות בלבד המסורות לתובע המדינתי בקליפורניה. זאת למעט במקרים של אירועי אבטחת מידע, אשר ביחס אליהם מוענקות זכויות פעולה לנפגעים במסגרת אירועים אלה.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.