בית English

English

האיחוד האירופאי: מרעננים את כללי העברת המידע מחוץ לאיחוד

הנציבות האירופית אימצה לאחרונה (04.06.2021) מערך חדש של סעיפי חוזה סטנדרטיים (Standard Contractual Clauses) ואמצעים משלימים עבור העברת מידע אישי מתוך ה-EEA ל"מדינות שלישיות"...

Seeking adequacy: Israel and the US are trying to adapt to the EU's data...

By: Liav Shapira, adv. (Israel) | Samson Morpurgo, Adv. (Israel) | Levi Sanders, Adv. (New   York) Max Schrems is back and has done it again. By...

?Is disclosing medical information for the sake of saving human life illegal in Israel

.By Samson Morpurgo, Data Protection & Privacy Lawyer These days, it seems like there is no governmental body in Israel that doesn't participate in the...

Privacy and data protection in Brazil is growing; what can they learn from Israel's...

.By Liav Shapira, Adv. & Eduardo Ludmer, Adv Relations between Brazil and Israel have never been so good. From trade treaties to technology investment, tourism...

The First Step in the War against Cyber Attacks: New Information Security Regulations

Israel has enjoyed momentous development of the warfare against cyber-attacks over the last few years. However, the legal field has lacked such advance. While...
privacy protection and databases

Protecting Our Information: Privacy, Databases and Information Security

One of the key issues in the field of privacy protection in Israel is the balance between the right to privacy and the protection...

Data Mining – the Big Data

The recent major structural change in the Google Corporation attracted much interest around the world. Google, which will provide internet services (including the search...

The Juridical Approach towards the Internet Should Be Settled – If the Prime Minister...

It was recently published that the Prime Minister, Binyamin Netanyahu, considers suing a citizen for defamation of character. The citizen, 56 year-old Yoav Salem...

אחרונים

פופולרי