בית סייבר עמוד 5

סייבר

הממשלה אישרה את הקמתה של ‘רשות סייבר לאומית’

כחלק מקידום מעמדה של ישראל בתחום הסייבר, החליטה ממשלת ישראל (15.2.2015) על הקמתה של ’רשות סייבר לאומית’ שתהווה זרוע ביצועית ’למטה הסייבר הלאומי’ שהוקם...

רוה”מ נתניהו – יש להקים רשות סייבר לאומית

הממשלה מתכוונת להקים ’רשות סייבר לאומית’. הצעה לאישור הקמת רשות כזו תונח על שולחן הממשלה לאישור באחת מישיבותיה הקרובות. בהתייחסו להקמת הרשות, ראש הממשלה...
ההגנה על המידע בעת העברת בעלות בחברה

השמירה על המידע מפני מתקפת סייבר

דליפת תמונות הערום של דוגמניות וידועניות אחרות לרשת, הצליחה להפתיע גופים רבים שאוגרים בעצמם מידע רב. אלה נוהגים לשמור את המידע שלהם בכל מיני...
ההגנה על המידע בעת העברת בעלות בחברה

“פרל-הארבור הקיברנטי” – המאגר הביומטרי כמשל

כאשר אישרה הכנסת את חוק המאגר הביומטרי, הדפו תומכי החוק את טענות המתנגדים לו בטענה, כי המאגר שיקום מכוחו יהיה מהמאובטחים שידעה המדינה, כאשר...

אחרונים

פופולרי