בית הרצאות עמוד 2

הרצאות

ההגנה על הפרטיות בישראל / עו"ד דן חי / קורס משפטי – חלק ט':...

עניין ציבורי התפיסה, לפיה יש לצמצם את ההגנה הניתנת לאישי ציבור מפני פגיעה בפרטיותם, עמדה בבסיס חקיקתו של סעיף 18 (3) לחוק. הסעיף קובע כי...

ההגנה על הפרטיות בישראל / עו"ד דן חי / קורס משפטי – חלק י':...

התרופה במישור האזרחי הפיצוי הכספי כאשר באים לנסות ולקבוע את המבחנים לקביעת הפיצוי הכספי, יש להתחשב במספר הוראות חוק. בנוסף לכך, בשל דלות הפסיקה שניתנה בעניין...

ההגנה על הפרטיות בישראל / עו"ד דן חי / קורס משפטי – חלק יא':...

הראיות דין שני משפטים בשל היותה של הפגיעה בפרטיות הן עבירה פלילית והן עוולה אזרחית, יתכנו מקרים בהם ינוהל הליך אזרחי, לאחר שיסתיים הליך פלילי כנגד...

הרצאה בנושא האזנת סתר ונתוני תקשורת

השאלה מתי יוכלו רשויות הביטחון להאזין לאזרחי המדינה בסתר, עלתה על שולחנו של המחוקק עוד לפני שחוקק חוק הגנת הפרטיות, עם חקיקת חוק האזנת...

הרצאה בנושא לשון הרע

על השם הטוב הגנו עוד בתקופות קדומות. כך בקוהלת נאמר: "טוֹב שֵׁם, מִשֶּׁמֶן טוֹב" (קוהלת ז’, א’) אך גם הרבה שנים מאוחר יותר, במשך מאות רבות...

האנונימיות ברשת

חידושי הטכנולוגיה מקדימים בישראל את חידושי החקיקה ואף הפסיקה של בית-המשפט העליון לא מצליח, תמיד, למלא את החסר. כך נוצר המצב שבו טרם גובשה...

הפרטיות, המידע והרשת

העולם סביבנו נעשה פחות ופחות "פרטי". מידע אישי רב זורם לגופים שונים, ציבוריים ופרטיים, מצלמות מפוזרות כמעט בכל מקום ורשת האינטרנט מספקת מידע רב,...

ההגנה על הפרטיות בישראל / עו"ד דן חי / קורס משפטי – חלק א:...

על חשיבותה של הזכות לפרטיות אין חולק: הנשיא אהרון ברק בבג"ץ פלוני נ’ בית-הדין הרבני האזורי בנתניה: "הזכות לפרטיות היא מהחשובות שבזכויות האדם בישראל" . השופטת עדנה...

שם טוב ברשת / הרצאה / הועברה במכון להשתלמות שופטים

"דרכו של המשפט אינה דרך מהפכה אלא דרכו של סיפור בהמשכים... דרך הרץ למרחקים ארוכים. החיים משתנים והולכים כל העת, ועימתם המשפט. משפט שלא...

אחרונים

פופולרי