בית הרצאות

הרצאות

אלון בכר ביום עיון בלשכת המסחר: "לא יהיה GDPR ישראלי בקרוב"

"לא יהיה GDPR ישראלי בעתיד הנראה לעין", כך טוען אלון בכר, ראש הרשות להגנת הפרטיות עד לפני מספר חודשים. זו הבשורה עימה יצאו באי...

חוק הגנת הפרטיות לאן? יום עיון מיוחד בשאלה בלשכת עורכי הדין

הוועדה להגנת הפרטיות בלשכת עורכי הדין בראשות עוה"ד דן חי תארח השבוע (24.1.2019) כנס מיוחד שיעסוק בשאלה, האם ראוי לחוקק חוק הגנת פרטיות חדש...

משפט וספורט-תמצית הרצאות/עו"ד דן חי

קובץ תשריט מצגות בקורס משפט וספורט א.    מבוא – משפט וספורט מהו: תחומי המשפט/ חקיקה הרלוונטיים לתחום הספורט: דיני חוזים, דיני עבודה, דיני תאגידים, דיני ביטוח, דיני...

ההגנה על הפרטיות בישראל / עו"ד דן חי / קורס משפטי – חלק ב:...

ה"אדם" בחוק זהותו של הנפגע אליו מתייחס החוק נובעת מהגדרת "אדם" בסעיף 3 לחוק. החוק מבחין בין אדם בשר ודם לתאגיד ומוציא את התאגיד מתחום המסגרת...

ההגנה על הפרטיות בישראל / עו"ד דן חי / קורס משפטי – חלק ג':...

קבוצה ראשונה - הטרדה סעיף משנה  (1) של סעיף 2 לחוק קובע כי פגיעה בפרטיות תהא: "בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה...

ההגנה על הפרטיות בישראל / עו"ד דן חי / קורס משפטי – חלק ד':...

הקבוצה השלישית – השמירה על הסודיות ארבעה סעיפים של סעיף 2 לחוק מגינים על סודיותו של אדם: - סעיף (5) - ההגנה על סודיות כתביו של אדם; - סעיף...

ההגנה על הפרטיות בישראל / עו"ד דן חי / קורס משפטי – חלק ה':...

ההפרה על-ידי פרסום הקבוצה הרביעית של דרכי ההפרה על-פי סעיף 2 לחוק עוסקת בהפרה על-ידי פרסום, וזאת בארבע דרכים: 1.       פרסום תצלום של אדם כשהוא ברשות...

ההגנה על הפרטיות בישראל / עו"ד דן חי / קורס משפטי – חלק ו':...

דרך הפרסום פרסום מהו חוק הגנת הפרטיות אימץ את הגדרת הפרסום מחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965. הדבר נקבע בהגדרת המונחים שמופיעה בסעיף 3 לחוק. תחת המילה...

ההגנה על הפרטיות בישראל / עו"ד דן חי / קורס משפטי – חלק ז':...

ההגנות פרסומים מותרים הדמיון  שראה המחוקק  בין חוק הגנת הפרטיות לחוק איסור לשון הרע, בא לידי ביטוי בצורה הברורה ביותר, בהפניה לחלק מההגנות שנקבעו בחוק איסור...

ההגנה על הפרטיות בישראל / עו"ד דן חי / קורס משפטי – חלק ח':...

הגנת תום הלב המשמעות וההוכחה של ההגנה בכדי לזכות בהגנה כי ההפרה נעשתה בתום-לב על הטוען לכך להוכיח שני מרכיבים: 1)       שהפגיעה אכן נעשתה בתום-לב; 2)       כי ההפרה...

אחרונים

פופולרי