18 באפריל 2024 1:22

הבחירות לרשויות המקומית ינואר 2024 – הרשות להגנת הפרטיות על המשמר

לקראת הבחירות לרשויות המקומיות, שבינתיים נדחו לסוף חודש ינואר 2024, הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה (14.09.2023) מסמך הנחיות החלות על המתמודדים בבחירות. בהתאם להוראות הדין הישראלי, ובפרט להוראות חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה- 1965 (להלן "חוק הבחירות"), וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 (להלן "חוק הגנת הפרטיות"), ההנחיה עוסקת בכל הנוגע לאיסוף, עיבוד ושימוש במידע אודות […]

דילוג לתוכן