16 ביוני 2024 23:43

הרשות להגנת הפרטיות מתנגדת לחובת הטמעה של יישומון לאיתור מגעים

הרשות להגנת הפרטיות מתנגדת לחיוב בהטמעת יישומון לאיתור מגעים, במסגרת המלחמה בקורונה. בחוות דעת  שפרסמה הרשות לאחרונה (20.11.2020), לקראת דיוני קבינט קורונה בדבר בחינת אפשרות להטעמה מחייבת של יישומון לאיתור מגעים, במסגרת האפשרות להפסקה בהסתייעות שירות הביטחון הכללי,  היא מנמקת כי שימוש כפוי מעין זה פוגע באופן בלתי מידתי בזכות לפרטיות. ככל שהתניית הכניסה למקום […]

דילוג לתוכן