משרד המשפטים פרסם לאחרונה (11.10.2021) את תזכיר חוק תאגידים לניהול משותף של זכויות יוצרים ומבצעים – (תעריפים וחלוקת תמלוגים) שהוכן על ידי אשכול קניין רוחני בייעוץ וחקיקה לאחר הליך משמעותי של שיתוף הציבור.

לפי הדין הקיים, בעל עסק המבקש להשמיע מוזיקה נדרש להגיע להסכמות עם כל אחד מבעלי הזכויות במוזיקה. דבר זה כמעט שאינו ניתן למימוש בשל ריבוי בעלי הזכויות. כדי לעבור משוכה זו, קמו תאגידים לניהול משותף של זכויות היוצרים או המבצעים, אשר עוסקים במתן רישיונות, גביית דמי שימוש, אכיפת הזכויות וחלוקת תמלוגים ליוצרים ולמבצעים הזכאים להם.

כיום ישנם כחמישה תאגידים לניהול משותף אשר מחזיקים בזכויות שונות, ועל מנת לקבל רישיון להשמעת מוזיקה יש לשלם לכל אחד מהם בנפרד. על רקע זה, לאורך השנים, צצו בעיות קשות באופן התנהלות השוק העסקי אל מול תאגידים מבחינת הממשק בין הצדדים, יכולות האכיפה של התאגידים, אופן קביעת התעריפים לתמלוגים וכו’. עתה מבקש משרד המשפטים להסדיר את הנושא.

על פי ההצעה, המשמיעים מוזיקה באופן פומבי יפעלו מול תאגיד יחיד במקום מול ריבוי התאגידים הפועלים כיום. כפועל יוצא יופחת הנטל הבירוקרטי דבר שיקל על המשמיעים. התאגיד יקבע תעריפים אחידים, ובמקביל יחלק את התמלוגים הנגבים לבעלי הזכות או התאגידים שמייצגים אותם.

עוד מוצע כי השמעה והצגה של מוזיקה בעסקים קטנים או מוסדות מסוימים לא יהוו “ביצוע פומבי”, על-כן לא יחויבו בתשלום תמלוג כלל. זו בשורה משמעותית לבעלי עסקים קטנים, בתי אבות וכד’.

תזכיר החוק פורסם לטובת קבלת הערות הציבור בתוך 21 יום.

 

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.