ביום 07.08.2023 תקנות הגנת הפרטיות (הוראות לעניין מידע שהועבר לישראל מהאזור הכלכלי האירופי), התשפ"ג-2023 נכנסו לתוקף.

כזכור, מדובר בתקנות שאושרו על ידי ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת לאחרונה (23.04.2023) פה אחד, אשר קובעות ארבע חובות שיחולו ביחס למאגר מידע בהם מוחזק מידע אישי אשר מגיע לישראל מאירופה, כפי שניתן לראות בהרחבה בידיעה שהועלתה לאתר.

התקנות נכנסו למעשה לתוקף באופן חלקי והן יחולו עתה רק ביחס למידע שהתקבל אצל גוף ישראלי ביום הפרסום או לאחריו. בעוד תשעה חודשים יחולו התקנות ביחס למידע שהתקבל בישראל לפני פרסומן ושנה וחצי מיום פרסומן יחולו התקנות על מידע ישראלי שנמצא במערכות שקיים בהן גם מידע אירופאי.

שיתוף
mm
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה).