13 ביולי 2024 5:08

תיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות: סמכות מתן צו הפסקת עיבוד מידע וצו מחיקת מאגר אושרה בוועדת חוקה

ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת מתקדמת לקראת סיום הכנת תיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות לקריאה שנייה ושלישית. ביום ראשון האחרון (23.06.24) התקיים בוועדת החוקה של הכנסת הדיון ה-17 במספר העוסק בתיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות, במסגרתו אישרה הוועדה כי במסגרת התיקון החדש תהא לראש הרשות להגנת הפרטיות הסמכות למתן צו הפסקת עיבוד מידע ואף צו מחיקת מידע.

את הצווים החמורים יוכל ראש הרשות לבקש מבית המשפט לעניינים מנהליים להוציא במצב בו מתקיים אצלו יסוד סביר להניח, כי מתבצעת או עומדת להתבצע במאגר מידע הפרה של הסעיפים העוסקים בנושאים הבאים:

  • שימוש בידיעה שלא למטרה לשמה נמסרה
  • עיבוד בניגוד לדין
  • עיבוד בלא הרשאה
  • שימוש בניגוד למטרה
  • אחריות לאבטחת המידע

תיקון 14 ממשיך להתקדם בהתאם לאחת ממטרותיו המרכזיות:  ליישר קו עם התקן של תקנות הגנת המידע של האיחוד האירופאי ("GDPR"), אשר גם לפיהן קיימת לרשות מפקחת סמכות להטיל הגבלה זמנית או סופית הכוללת איסור עיבוד [Article 58 (f)].

על פי הסעיף המוצע, לאחר הגשת הבקשה כאמור לבית המשפט על-ידי ראש הרשות, בית המשפט יהא רשאי ליתן את צו ההפסקה במידה והשתכנע כי מתקיימים כל התנאים הבאים: קיים יסוד סביר להניח כי מתבצעת או עומדת להתבצע הפרה של הסעיפים המנויים לעיל; אין אמצעי אחר שפגיעתו פחותה למניעת ביצוע העבירה; הנזק שעלול להגרם כתוצאה מההפרה עולה על הנזק שעלול להיגרם ממתן צו הפסקת העיבוד הנוגע אליו- בהתייחס גם כן לפגיעה בחופש הביטוי שעלולה להגרם ממתן הצו; חומרת ההפרה מצדיקה את מתן הצו.

הסעיף מציין כי בטרם יינתן הצו,  בית המשפט יעניק אפשרות לבעל השליטה במאגר/ המחזיק במאגר, אשר כלפיו ניתן הצו, הזדמנות להשמיע את טענותיו ככל שהדבר ניתן ובדרך המתאימה בנסיבות העניין.

עוד מציין הסעיף את האפשרות של בית המשפט להורות על "צו מחיקה" אשר משמעותו היא מחיקה של כלל המידע האישי המצוי במאגר המידע באופן מלא. 

כאמור, הוועדה צפויה להשלים את דיוניה בתיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות בתחילת חודש יולי 2024 במגמה שהתיקון לחוק יובא לאישור מליאת הכנסת, לקריאה שנייה ושלישית, עוד לפני סיום המושב הנוכחי של הכנסת.

שתפו את הפוסט:

Facebook
Twitter
LinkedIn

תיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות: סמכות מתן צו הפסקת עיבוד מידע וצו מחיקת מאגר אושרה בוועדת חוקה

ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת מתקדמת לקראת סיום הכנת תיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות לקריאה שנייה ושלישית. ביום ראשון האחרון (23.06.24) התקיים בוועדת החוקה ...

יצוא תוכנות סייבר – האם ייצוא ביטחוני? מדריך

מאת עו"ד גבריאל לבטון חוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני, התשס"ז-2007 ("החוק") קובע כי יצואן בטחוני הוא כל מי שעוסק בשיווק ו/או יצוא של ציוד בטחוני, ידע ...

מערך הסייבר והרשות להגנת הפרטיות: מתקפות סייבר בישראל עולות לנו ביוקר

דו"ח חדש של מערך הסייבר הלאומי (מאי 2024) מעריך, שהעלות הכלכלית המצטברת למשק הישראלי מנזקי מתקפות סייבר עומדת על לפחות 12 מיליארד ₪ בשנה. אומדן ...

מסתמנת החלת חובה בחוק למינוי ממונה פרטיות בארגון

חובה למנוי ממונה הגנה על הפרטיות תחול גם בישראל. כך עולה מדיון שקיימה לאחרונה (05.06.2024) ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, במסגרת הדיונים על תיקון ...
דילוג לתוכן