חיזוק לחוק ה’ספאם’ ולצרכנים. ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה לאחרונה (23.1.2018) לקריאה שנייה ושלישית תיקון לסעיף 30א לחוק התקשורת, הידוע בכינויו כחוק ה’ספאם’, לפיו ייקבע שהודעת התנתקות של לקוח מחברה תיחשב גם כהודעת סירוב לקבל ממנה פרסומת.

על פי המצב החוקי הנוכחי, לקוח שנתן את הסכמתו לחברה לשלוח לו מסרים פרסומיים (‘ספאם’) לא נחשב כמי שחזר בו מהסכמתו, עם עזיבתו את החברה והפסקת יחסי צרכן – לקוח ביניהם. בהתאם לכך חברות היו יכולות להמשיך ולשלוח פרסומות ללקוחות שעזבו אותם. מתנגדי התיקון לחוק טענו בהקשר לכך, שעל פי חוק ה’ספאם’ כל הודעה חייבת להכיל אפשרות הסרה מרשימת התפוצה, ולכן ללקוח העוזב יש תמיד הזדמנות לבטל את הסכמתו בכל הודעה שהוא מקבל. למרות זאת סברה ועדת הכלכלה כי יש לתקן את החוק בנושא.

על פי התיקון נקבע כי “בעסקה מתמשכת בין מפרסם שהוא עוסק ובין נמען שהוא צרכן, לרבות בעסקה כאמור להספקת גז בין צרכן גז לספק גז, יראו את ביטול ההתקשרות או את סיומה כמתן הודעת סירוב”.

ההצעה צפויה לעלות בשבועות הקרובים לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת ועם פרסומה ברשומות תיכנס לתוקף.

 

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.