בשנים האחרונות מתפתחת בעולם מהפכת המידע, אשר עשויה לשנות באופן מהותי את האופן שבו יסופקו שירותים במערכת הבריאות. הפוטנציאל הגדול שנובע ממהפכה זו, נוגע ליכולת מתן שירותי בריאות מתקדמים כמו איסוף נתונים רפואיים והפקת התובנות המקצועיות שעולות בזמן אמת.

במטרה להתמודד עם מהפכה זו, משרד הבריאות פרסם לאחרונה (24.01.2023) תזכיר להצעת חוק ניוד מידע בריאות, התשפ״ג-2023. החוק המוצע נועד להניח את התשתית הרגולטורית הנדרשת, על מנת שמטופלים יוכלו להנגיש מידע בריאותי הקיים אודותיהם עבור קבלת שירותי בריאות, ככל שירצו וללא חשיבות בזמן ובמיקום שבו המידע נדרש, וזאת תוך שמירה על אבטחת המידע ופרטיות המטופלים.

תזכיר הצעת החוק מציע לקבוע הוראות ביחס לנושאים שונים כמו סטנדרטיזציה ואיכות המידע; קביעת סלי מידע בריאות; חובת העברת מידע למקבל מידע; רישיון למקבל מידע; מטרות השימוש במידע; מרשם השירותים; הוראות החלות על מקבלי מידע ועל מקורות מידע והנגשת מידע למטופלים ואכיפה.

נראה כי הצעת החוק ששאבה השראה מהסטנדרטים הקיימים בזירה הבינלאומית, עשויה להעניק למטופלים נגישות למידע הרפואי אודותיהם ואפשרות לשלוט באופן מלא בניוד המידע אודותיהם.

שיתוף
mm
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה).