משבר הקורונה מאחד שורות באירופה גם בתחום הפרטיות. באירופה מבינים כי לטכנולוגיות ולנתונים דיגיטליים יש תפקיד חשוב במאבק במגפה, בהיותם כלי חשוב ליידוע הציבור וכלי אשר עוזר לרשויות ציבוריות רלוונטיות במאמציהם להכיל את התפשטות הנגיף. עם זאת, גישה בלתי מתואמת, בין המדינות החברות באיחוד האירופאי, תגרום לנזק קשה בזכויות יסוד בסיסיות, לרבות הגנת הפרטיות והגנה על נתונים אישיים. משכך, הרשויות באירופה פרסמו (08.04.20) נייר עמדה בנושא, שמטרתו לגבש המלצה משותפת וסדורה לשימוש באפליקציות סלולר ונתונים בתגובה למשבר הנוכחי, תוך תמיכה ברשויות לאומיות, על-ידי מתן מידע מספיק ומדויק להבנת ההתפתחות והתפשטות של נגיף וכן את השפעותיו.

ההמלצה קובעת תהליך לפיתוח גישה משותפת, כמעין ארגז כלים, תוך שימוש באמצעים דיגיטליים כדי להתמודד עם המשבר. ארגז הכלים יכלול אמצעים מעשיים לשימוש יעיל בטכנולוגיות ובנתונים, תוך מיקוד בשני תחומים: האחד, שימוש באפליקציות למען אמצעי הרתעה, מניעה, התרחקות והגבלה של התפשטות המחלה. והשני, תוכנית לשימוש בנתונים אנונימיים ומצטברים של אוכלוסיות למען פיתוח מודל וחיזוי התפתחות המחלה. על המדינות לנקוט באמצעים אלו בתיאום עם המדינות החברות באיחוד ובעלי עניין אחרים, תוך התאמה לאמנת זכויות היסוד של האיחוד, בפרט הזכות לפרטיות והגנה על נתונים אישיים.

אמצעי אבטחת סייבר ואבטחת מידע הם חיוניים להגנה על שלמות אמינות וסודיות נתונים. נוסף לכך, שקיפות ותקשורת ברורה יהיו בעלי חשיבות עליונה בהבטחת אמון הציבור בעת מאבק במשבר. לפיכך, תוך התייעצות עם רשויות אכיפת המידע ועל-פי הנחיות האיחוד, הוקמה רשת וולונטרית, רשת eHealth, אשר מטרתה הינה עבודה לקראת מתן תועלת כלכלית וחברתית של שירותים במערכות בריאות אירופאיות, בשאיפה להשיג רמה גבוהה של אמון וביטחון. בתהליך הפיתוח, המדינות המיוצגות ברשת eHealth צריכות להיפגש בתכיפות יחד עם נציגי הנציבות האירופאית וועדת המרכז האירופי לבקרת מחלות, ולשתף את דעותיהן כיצד להשתמש בצורה הטובה ביותר בנתונים ממקורות שונים, תוך השגת רמה גבוה של אמון וביטחון באופן התואם את דיני האיחוד. המועצה האירופית והמפקח האירופי להגנת מידע צריכים להיות מעורבים מקרוב, גם כדי להבטיח שארגז הכלים יגן על הנתונים האישיים ככל הניתן ויגן על הפרטיות על-ידי העדפה לפעול באמצעים פחות פולשניים אך עדיין יעילים, שמירה על סודיות נתונים ועוד. בנוסף, על רשויות המדינות החברות והנציבות להבטיח תקשורת מקיפה לציבור על הפעולות שננקטו על פי ההמלצה, ולספק הזדמנויות לקהל להשתתף בדיונים.

אפליקציות בסלולר תומכות ברשויות הבריאות ברמה הלאומית ובאיחוד האירופי בניטור מגפת הקורונה. האפליקציות משרתות שלוש מטרות: יידוע וייעוץ לאזרחים בנושא הקורונה, אזהרה על קרבת מקום נגוע, ופיקוח על הסגר של אנשים נגועים בנגיף. גישת האיחוד האירופאי למשבר הקורנה הפכה הכרחית מאז אמצעים שננקטו במדינות מסוימות, כמו מעקב המבוסס על-פי מיקום גיאוגרפי אחר אנשים ושימוש בטכנולוגיה כדי לדרג את רמת הסיכון הבריאותי של האדם. אלה מעלים שאלות מנקודת מבטם של כמה זכויות יסוד, וביניהן  הזכות לפרטיות והזכות להגנה על נתונים אישיים. לכן, על-פי האמנה האירופאית לזכויות אדם, כל המגבלות צריכות להיות זמניות ומידתיות בכך שעליהן להישאר מוגבלות רק למה שנחוץ כדי להילחם במשבר ולא להמשיך לקיימן, ללא הצדקה נאותה, לאחר שחלף המשבר. בנוסף, על רשויות בריאות הציבור ועל מוסדות מחקר לעבד נתונים אישיים רק כאשר הם מתאימים ורלוונטיים למה שצריך. יש להחיל אמצעי הגנה מתאימים כגון שם בדוי, הצפנה וביזור.

ניכר כי העיקרון המרכזי המושתת במסמך נייר העמדה הוא המחויבות לכבד את כלל זכויות היסוד, במיוחד הפרטיות, הגנת נתונים אישיים ומניעת מעקב. משבר בסדר גודל כזה מצריך פעולה נחושה של כל המדינות החברות באיחוד, המוסדות והגופים של האיחוד האירופי הפועלים יחד ברוח אמיתית של סולידריות. החל מה-8 באפריל 2020 על המדינות החברות לנקוט בצעדים המפורטים בהמלצה זו. הנציבות תתחיל, ביוני 2020, על בסיס המדינות המדווחות, להעריך את ההתקדמות וההשפעה של המלצה זו.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.