24 במאי 2024 1:28

רמו"ט – יש להגן על פרטיותם של הבוחרים בישראל

הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע ("רמו"ט") הוציאה לאחרונה (30.12.14) הנחיית רענון לקראת הבחירות לכנסת ה-20, הדנה במגבלות החלות על מפלגות בעת שימוש במידע המתקבל מ"פנקס בוחרים", וכן בשימוש שעושות מפלגות במידע שהן עצמן אוספות עצמן על חבריהן. עוה"ד אלון בכר, העומד בראש רמו"ט, ציין בהתייחסו להנחיה, כי על הנהלת כל מפלגה, עובדיה ומי מטעמה לפעול בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות לשם שמירה על פרטיות הבוחרים וחברי המפלגה, ולמנוע סיכונים מיותרים לפרטיותם.

’פנקס הבוחרים’ הינו למעשה תקליטור, המכיל את פרטיהם של בעלי הזכות לבחור בישראל ובהם שמם המלא, כתובתם, מספר הזהות שלהם וכן פרטים מזהים אודות הוריהם – הנמסר מידי מרשם האוכלוסין למפלגות המתמודדות בבחירות לצורך ניהול קשריהם עם ציבור הבוחרים.

לאחר שבמערכות בחירות קודמות התברר כי מפלגות השתמשו בפנקס הבוחרים שלא בהתאם להוראות החוק, החליטה רמו"ט, הכפופה למשרד המשפטים, להוציא הנחייה שתחדד את המגבלות החלות על השימושים שהמפלגות עתידות לעשות במידע. ההנחיה התמקדה בליקויים שנמצאו במערכות הבחירות לכנסת ה-18 וה-19, כגון מידע שנלקח מפנקס הבוחרים והוטמע על גבי מחשבי המפלגות בניגוד לדרישה למחקו בתום הבחירות, מפלגות שמסרו מידע מהפנקס לגורמים שלא היו מורשים לכך, ונושא אבטחת המידע והשמירה עליו – שטופל על-ידי ממפלגות רבות באופן לקוי.

ההנחיה קובעת בעיקרה, כי חל איסור על המפלגות לעשות כל שימוש במידע המופיע בפנקס, שלא לצורך התמודדותן בבחירות. כמו כן, ההנחיה מטילה על כל המפלגה את האחריות לאבטחת המידע המוחזק אצלה והחובה למנוע את זליגתו למי שאינו קשור לניהול הקשר עם ציבור הבוחרים.

בנוסף, ההנחיה דנה בסוגיה לפיה מפלגות מתבקשות לעיתים למסור למתמודדים מטעמן את רשימת החברים בהן, לצורך ניהול בחירות למוסדותיהן השונים או לרשימה לכנסת. אף במצב זה, ראוי כי תינתן לרשימה זו הגנה נאותה בדומה להגנה הניתנת לפנקס הבחירות, שכן מדובר במידע רגיש הכולל דעות ואמונות.

עוה"ד בכר הוסיף בהתייחסו להנחיה כי: "המפלגות מקבלות לידיהן מידע אודות אזרחי המדינה לצורך קיום הליך הבחירות, וכמחזיקות בנאמנות מידע זה במסגרת ההליך הדמוקרטי, עליהן להקפיד הקפדה יתרה כי השימוש במידע יעשה בהתאם להוראות החוק וכי יינקטו כל האמצעים הנדרשים להגנה על המידע ועל פרטיות ציבור הבוחרים. בכוונת רמו"ט להמשיך ולפקח ביתר שאת על קיום הוראות חוק הבחירות וחוק הגנת הפרטיות ולשמור על פרטיותם של הבוחרים בישראל וחברי המפלגות.

 סקירה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

להנחיה כפי שפורסמה באתר משרד המשפטים לחץ כאן

שתפו את הפוסט:

Facebook
Twitter
LinkedIn

הכנסת – מושב הקיץ 2024: תיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות על הפרק

אם לא יחולו הפתעות כמו הכרזה על בחירות ופיזור הכנסת או אירוע דומה אחר, תיקון מספר 14 לחוק הגנת הפרטיות צפוי לעבור במהלך מושב הקיץ ...

דירוג האיכות של Dun's 100 לשנת 2024: משרד דן חי ושות' דורג שוב בקבוצת האיכות הראשונה בתחום הסייבר

דירוג האיכות של מדריך dun’s 100 פרסם את דירוג משרדי עורכי הדין לשנת 2024. בתחום הסייבר המדריך דירג, את משרד דן חי ושות', שוב, תחת ...

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה גילוי דעת בנושא איסוף מספרי תעודות זהות וצילום תעודות זהות

בעת האחרונה ישנה מגמה גוברת של בתי עסק הדורשים מהלקוח למסור מספר תעודת זהות לצורך מתן שירות, ולעיתים אף דורשים למסור צילום של תעודת הזהות ...

טיוטת מסמך מדיניות חדשה בנושא איסוף ושימוש במידע ביומטרי במקום העבודה

על רקע המגמה הגוברת בשימוש טכנולוגיות לזיהוי ביומטרי אשר נעשה על ידי ארגונים לצרכי בקרת נוכחות עובדיהם, הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה (15.02.2024) מסמך מדיניות ...
דילוג לתוכן