23 במאי 2024 8:12

רכישת מידע לצרכי דיוור ישיר: רמו"ט הוציאה מדריך

רכישת מאגרי מידע – המדריך. "קווים מנחים לרכישת מאגרי מידע לצרכי דיוור ישיר" פורסמו לאחרונה (30.10.2016) על-ידי הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו"ט) במשרד המשפטים. הפרסום בא לאור המסקנה, אליה הגיעה רמו"ט, לפיה "בשנים האחרונות, התופעה של שימוש במידע אישי בניגוד לחוק הגנת הפרטיות הפכה ל’מכת מדינה’ שכמעט כל אדם בישראל חווה, והיא כוללת פניות לציבור למטרות שיווקיות, גיוס תרומות, גביית חובות, סקרים ועוד".

על רקע זה מפרטת רמו"ט במסמך, כי על כל מי ששוקל להתקשר עם גורם המציע לו מידע אישי על אנשים, לוודא כי מקורות המידע של אותו גורם הינם חוקיים. רמו"ט אף מציעה מספר כללים בסיסיים לבדיקה מקדימה לרכישת הרשומות, העתידות לשמש לצורך דיוור ישיר. בין הכללים כך מפרטת רמו"ט כי יש לקבל ממוכר המידע הצהרה מפורשת בכתב באשר לפעילותו לפי דרישות הדין ובפרט חוק הגנת הפרטיות; יש לוודא כי מקור המידע במאגר מידע רשום, את שמו של המאגר ומטרותיו, והאם המטרות כוללות גם את המטרה של אספקת שירותי דיוור ישיר; יש לבדוק האם יש בידי סוחר המידע רישום המציין את המקור שממנו קיבל כל אוסף נתונים המשמש במאגר המידע וכן את מועד קבלתו, בהתאם להוראות סעיף 17ה לחוק הגנת הפרטיות, וכן תיעוד אודות למי נמסר כל אוסף נתונים כאמור; יש לוודא כי המידע נאסף באופן חוקי, כי התקבלה הסכמה של נושא המידע כנדרש ולאילו שימושים ניתנה הסכמה זו; יש למסור לאנשים אליהם מתבצעת הפניה מידע אודות מקור המידע עליהם.

במסמך מודגש כי נתונים כגון מספר תעודת זהות, קרובי משפחה, דת, מוצא, מידע רפואי ונתונים דומים הינם פרטי מידע שבדרך כלל קשה להשיג בדרך חוקית. רמו"ט אף מתייחסת במסמך למידע שנרכש בעבר, וממליצה לרוכשי המידע לבדוק אף אחורה בדיעבד, האם המידע הינו חוקי, בהתאם לאותם קווים מנחים.

שתפו את הפוסט:

Facebook
Twitter
LinkedIn

הכנסת – מושב הקיץ 2024: תיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות על הפרק

אם לא יחולו הפתעות כמו הכרזה על בחירות ופיזור הכנסת או אירוע דומה אחר, תיקון מספר 14 לחוק הגנת הפרטיות צפוי לעבור במהלך מושב הקיץ ...

דירוג האיכות של Dun's 100 לשנת 2024: משרד דן חי ושות' דורג שוב בקבוצת האיכות הראשונה בתחום הסייבר

דירוג האיכות של מדריך dun’s 100 פרסם את דירוג משרדי עורכי הדין לשנת 2024. בתחום הסייבר המדריך דירג, את משרד דן חי ושות', שוב, תחת ...

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה גילוי דעת בנושא איסוף מספרי תעודות זהות וצילום תעודות זהות

בעת האחרונה ישנה מגמה גוברת של בתי עסק הדורשים מהלקוח למסור מספר תעודת זהות לצורך מתן שירות, ולעיתים אף דורשים למסור צילום של תעודת הזהות ...

טיוטת מסמך מדיניות חדשה בנושא איסוף ושימוש במידע ביומטרי במקום העבודה

על רקע המגמה הגוברת בשימוש טכנולוגיות לזיהוי ביומטרי אשר נעשה על ידי ארגונים לצרכי בקרת נוכחות עובדיהם, הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה (15.02.2024) מסמך מדיניות ...
דילוג לתוכן