רכישת מאגרי מידע – המדריך. "קווים מנחים לרכישת מאגרי מידע לצרכי דיוור ישיר" פורסמו לאחרונה (30.10.2016) על-ידי הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו"ט) במשרד המשפטים. הפרסום בא לאור המסקנה, אליה הגיעה רמו"ט, לפיה "בשנים האחרונות, התופעה של שימוש במידע אישי בניגוד לחוק הגנת הפרטיות הפכה ל’מכת מדינה’ שכמעט כל אדם בישראל חווה, והיא כוללת פניות לציבור למטרות שיווקיות, גיוס תרומות, גביית חובות, סקרים ועוד".

על רקע זה מפרטת רמו"ט במסמך, כי על כל מי ששוקל להתקשר עם גורם המציע לו מידע אישי על אנשים, לוודא כי מקורות המידע של אותו גורם הינם חוקיים. רמו"ט אף מציעה מספר כללים בסיסיים לבדיקה מקדימה לרכישת הרשומות, העתידות לשמש לצורך דיוור ישיר. בין הכללים כך מפרטת רמו"ט כי יש לקבל ממוכר המידע הצהרה מפורשת בכתב באשר לפעילותו לפי דרישות הדין ובפרט חוק הגנת הפרטיות; יש לוודא כי מקור המידע במאגר מידע רשום, את שמו של המאגר ומטרותיו, והאם המטרות כוללות גם את המטרה של אספקת שירותי דיוור ישיר; יש לבדוק האם יש בידי סוחר המידע רישום המציין את המקור שממנו קיבל כל אוסף נתונים המשמש במאגר המידע וכן את מועד קבלתו, בהתאם להוראות סעיף 17ה לחוק הגנת הפרטיות, וכן תיעוד אודות למי נמסר כל אוסף נתונים כאמור; יש לוודא כי המידע נאסף באופן חוקי, כי התקבלה הסכמה של נושא המידע כנדרש ולאילו שימושים ניתנה הסכמה זו; יש למסור לאנשים אליהם מתבצעת הפניה מידע אודות מקור המידע עליהם.

במסמך מודגש כי נתונים כגון מספר תעודת זהות, קרובי משפחה, דת, מוצא, מידע רפואי ונתונים דומים הינם פרטי מידע שבדרך כלל קשה להשיג בדרך חוקית. רמו"ט אף מתייחסת במסמך למידע שנרכש בעבר, וממליצה לרוכשי המידע לבדוק אף אחורה בדיעבד, האם המידע הינו חוקי, בהתאם לאותם קווים מנחים.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.