הנחיה שפרסם לאחרונה רשם מאגרי המידע, קובעת איסור לזיהוי אדם על סמך פרטים אישיים המצויים במרשם האוכלוסין, לצורך מסירת מידע ממאגר מידע. ההנחיה באה בעקבות העובדה שמרשם האוכלוסין דלף זה מכבר אל הרשת והוא, למעשה, זמין כל דורש.

ההנחיה של ד"ר יורם הכהן, רשם מאגרי המידע, היא אולי תוצאה מתבקשת של המצב האבסורדי הקיים, לפיו המידע על כל אחד מאיתנו פרוס ברשת. כך אין מניעה היום לדעת את מספר תעודת הזהות של כל אזרח, תאריך לידתו או כתובתו. אך בכך לא די. כניסה למאגר, המכונה "אגרון", יכולה גם להוביל לחיתוכים שונים על כל אזרח ואזרח. כך ניתן לדעת מי הסבתא והסבא של כל אחד, הדודים, האחיינים וכל נתון אחר שזמין באותו מאגר, נתון אשר במצב דברים אחר יכול לשמש כאמצעי זיהוי אמין של אדם הפונה באמצעות הטלפון או האינטרנט, כדי לברר נתון אודותיו מתוך מאגר מידע. עתה, קובע הרשם, כי לשם קיום חובת אבטחת המידע והסודיות, הקבועים בחוק, יש לבצע אימות זיהוי נושא המידע תוך שימוש בנתון אחד לפחות, אשר ידוע רק לנושא המידע ואינו מצוי במאגר מרשם האוכלוסין.

על דליפת הנתונים המצויים במאגר מרשם האוכלוסין למדנו מתוך דו"ח מבקר המדינה לשנת 2008. רשם מאגרי המידע עצמו התייחס אף הוא לתופעה בדו"ח שפרסם בתקופה המקבילה. ההנחיה שהוציא הרשם הינה, לפי-כך, מחויבת המציאות. במצב שבו מחייב החוק בעלים ומחזיקים של מאגרי מידע להבטיח, כי מידע המצוי במאגר לא ידלוף לידיים זרות, הנחיה זו הינה רק הצהרה על המציאות העגומה השרויה כיום במדינתנו.

במדינה מסודרת ומתוקנת, העובדה שמרשם האוכלוסין המצוי בידי משרד הפנים דלף אל האינטרנט ומצוי בידי כל, יכולה להיחשב כלקוחה מסרט בדיוני. אבל בישראל של העשור הראשון למאה ה-21, תאור מצב זה הוא לא רק מציאות קיימת, אלא גם כזו העוברת בשוויון נפש את התודעה הציבורית. מציאות עגומה זו טרם הצליחה להעיר את האדישות הציבורית.

למרות שמחאה ציבורית לא קמה, הצפייה שעורר דו"ח מבקר המדינה בנושא הייתה, כי ייתפס המדליף ויסתם אותו בקע, ממנו דלף המאגר. אם לא כן, דליפה זו יכולה לסמן רק את תחילת הדרך. היום דלף מאגר מרשם האוכלוסין, מחר יהיה זה מאגר כוח האדם הצה"לי ומחרתיים, לפי הסדר, יגיע המאגר הביומטרי, אם וכאשר יקום, לידי כל דכפין.

כאשר תסריט הבלהות, של דליפת המאגר הביומטרי יגיע לכדי מציאות עגומה, תצא ודאי הנחיה של רשם מאגרי המידע, לפיה אין לזהות אדם לצורך כניסה למאגר מידע על פי טביעת האצבע שלו. אנחנו, למעשה, נאבד אז כל זיהוי עצמי אפשרי.

לכן הוראה המתבקשת שלא לעשות שימוש בנתונים המופיעים במרשם האוכלוסין לצורך זיהוי אדם מרחוק, אינה יכולה להוות תחליף במקום פעולת אכיפה נחושה ואינטנסיבית. להוראה זו חייבת להתלוות פעולת אכיפה נוספת. פעולה זו צריכה להביא לידי חשיפת אותו מקור, שהדליף את מאגר מרשם האוכלוסין לרשת. אם לא תעשה פעולה כזו, נמצא עצמנו בעולם, שבו כל מידע המצוי בידי רשויות השלטון יגיע לכל דורש. הנחיות רשם מאגרי המידע, אם יתגשם תסריט שחור זה, כבר לא יועילו דבר.

שיתוף
נמנה על המובילים בתחום ההגנה על הפרטיות, המידע האישי, אבטחת המידע וההתגוננות מפני מתקפת סייבר במשפט הישראלי. בנוסף לכך התמחה במקרקעין ומשפט מסחרי ועוסק אף בלשון הרע, זכויות יוצרים, חוזי IT, חתימה אלקטרונית, ליטיגציה מסחרית, התגוננות מפני תובענות ייצוגיות ודיני ספורט. משמש כבורר במסגרת סכסוכים עסקיים בתחום שונים, לרבות בתחום חוזים מסחריים, מקרקעין וספורט. חבר המועצה הציבורית להגנת הפרטיות במשרד המשפטים (2007-2012), יו"ר ועדת הגנת הפרטיות של לשכת עורכי-הדין בישראל (2006-2011), מרכז תחום הפרטיות בלשכה ונציג הלשכה בדיוני הכנסת בתחום הפרטיות, מאגרי מידע והאזנות סתר (2011-2015), חבר ועדת אנגלרד לבחינת השאלות הנוגעות לפרסום פרטים מזהים בפסקי דין והחלטות של בתי משפט (2011-היום). דיין בבית-הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי-הדין (2005-2010). מייסד הועדה למשפט וספורט בלשכת עורכי הדין והראשון שעמד בראשה (2003-2005), ועדה שפרסמה בחודש ספטמבר 2005 את דו"ח דן חי לשינויי חקיקה בתחום הספורט. מחלוצי העוסקים בתחום המשפט והספורט בארץ, תוך ייצוג עשרות רבות של ספורטאים, בעיקר כדורגלנים. מרצה מהחוץ במוסדות אקדמאים בנושא ההגנה על הפרטיות בישראל ודיני ספורט. תחומי עיסוק עיקריים: ייעוץ לבנקים, חברות ביטוח, בתי השקעות, חברות פיננסיות, חברות סלולר וארגוני בריאות בנושאי פרטיות, המידע האישי, אבטחת מידע ומוכנות למתקפת סייבר, כולל ייצוג בפני הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים (רמו"ט). ייצוג בהליכים משפטיים בתביעות בנושאי פרטיות, האזנת סתר, נתוני תקשורת, אינטרנט, לשון הרע, מסרים שיווקיים על-פי חוק התקשורת ('ספאם'), זכויות יוצרים וספורט, לרבות בתובענות ייצוגיות. ייצוג בעתירות לבג"ץ, עתירות מנהליות צווי מניעה וצווי עשה. ייעוץ בנושא החתימה האלקטרונית וייצוג בעלי זכויות יוצרים וסימני מסחר בעסקות רישוי והליכים משפטיים. ייצוג ספורטאים בפני אגודות ספורט, התאחדויות ואיגודי ספורט בארץ ובפני הארגונים המרכזים את ענפי הספורט בעולם.