בהמשך לעתירתו של עו”ד דן חי בנוגע להחלטת וועדת החריגים במשרד ראש הממשלה שלא להאריך בשישה חודשים את תפקידו של עו”ד יורם הכהן כראש רמו”ט, ובעקבות ההחלטה שקיבלה וועדת החריגים בנציבות שירות המדינה בעקבותיה- על הארכת הכהונה בחודשיים נוספים, במקביל להטלת ביקורת קשה על התנהלות המדינה, השכילה (09.04.13) שרת המשפטים, ציפי לבני, למנות באופן זמני עד להשלמת הליכי האיתור והמינוי הקבועים לתפקיד, ממלאת מקום לראש רמו”ט לשעבר, יהורם הכהן, אשר סיים את תפקידו ב-6 באפריל.

לתפקיד נבחרה עוה”ד רבקי דב”ש, המשמשת כראש היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים, עו”ד דב”ש ניהלה לפני מינויה את מחלקת הרישום ופיקוח של הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע, הייתה בין מקימי המחלקה ובין העובדים הראשונים ברמו”ט עם הקמתה. לפני כן עבדה במחלקת יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים במחלקה האמונה על החקיקה בתחום הפרטיות, כך שהיא מכירה היטב את התחום.

עו”ד דבש קיבלה לידיה גם את הסמכויות המלאות, כרשמת מאגרי מידע, על פי חוק הגנת הפרטיות, רשמת שירותי נותני אשראי ומידע על עוסקים, לפי חוק שירותי נתוני אשראי ורשמת גורמים מאשרים, לפי חוק חתימה אלקטרונית.

דבש תמשיך למלא את תפקיד ראש היחידה לחופש המידע, במקביל לתפקידה כראש רמו”ט בפועל.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.