הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו”ט) מתכוונת להמשיך את המומנטום אותו יצרה בחודשים האחרונים ולהתמיד בהוצאה של הנחיות חדשות בתחום סמכותה בחודשים הקרובים, במטרה להסדיר כללי שוק נאותים בניסיון להגן על הזכות לפרטיות של האזרחים. כך עלה מדברים שנאמרו בישיבת הוועדה להגנת הפרטיות של לשכת עורכי הדין שנערכה לאחרונה (26.09.2016), בהשתתפות ראש רמו”ט, עו”ד אלון בכר, וצוותו.

יו”ר הוועדה להגנת הפרטיות של הלשכה, עו”ד דן חי, ציין בישיבה את חשיבותה של רמו”ט כגוף המסייע במלחמה נגד הפגיעה בפרטיות: “אנחנו יודעים שאם אין רגולטור בשטח, הזכות לפרטיות לא הייתה מקבלת יחס רציני מהציבור. קיומה של רמו”ט ופעילותה, מבטיח סיכוי להצליח במלחמה היומיומית על ביסוסה של הזכות לפרטיות”.

עו”ד בכר הסביר, כי הוא רואה את רמו’’ט כ”רשות ההגנה על הפרטיות בישראל”, לצד תפקידיה הרגולטוריים הנוספים, וכחלק משינוי מבני פנימי ברשות, בכוונתו למקד את עיקר פעילותה בסמכויותיה המיועדות להגן ולשמור על פרטיותם של אזרחי מדינת ישראל.

עו”ד בכר הודה בישיבה כי “חוק הגנת הפרטיות ישן ומיושן וראוי היה לתקנו”. עם זאת הסביר עו”ד בכר כי: “הליכי החקיקה בארץ לוקחים זמן רב. אם לא מדובר בעניין דחוף או בטחוני, כמעט בלתי אפשרי היום לתקן את החוק”. מסיבה זו בכוונת רמו”ט להתמיד בהוצאת הנחיות בתחומים שונים שתחת פיקוחה, במטרה לגשר על חוסר הבהירות הקיימת בחקיקה או בהיעדרה, ביחס למצבים שהמחוקק לא יכול היה לקחת בחשבון כאשר נחקק החוק, בשל ההתפתחות הטכנולוגית המואצת.

נציגי רמו”ט לא היו מוכנים לפרט בישיבה באיזה נושאים יעסקו ההנחיות החדשות שעומדות לצאת. עם זאת, היועצת המשפטית של רמו”ט, עו”ד גילי בסמן ריינגולד, חשפה כי צפויים לצאת נספחים להנחייה שפורסמה העוסקת במצלמות במרחב הציבורי. בין היתר צפוי לצאת נספח שיעסוק במצלמות בבתים משותפים, נספח שיעסוק במצלמות המותקנות על גבי רחפנים, ונספח שיעסוק בשימוש במצלמות על-ידי רשויות מקומיות לצורך אכיפת עבירות חניה – כל אלו בנוסף לטיוטת הנספח שפורסם להערות הציבור לא מזמן, אותה סקרה עו”ד ריינגולד, בנושא הצילום במקומות עבודה וזכויות עובדים לפרטיות.

בתחום החקיקה צופים ברמו”ט את אישורן של תקנות אבטחת המידע החדשות, במושב החורף הקרוב של הכנסת, בצעד שנראה בעיניהם כשלב חדש ומהותי במשטר הפרטיות וההגנה על מידע אישי בישראל. זאת, לצד העלאתו החוזרת של התיקון לחוק הגנת הפרטיות בנושא סמכויות אכיפה, באופן שאמור להגביר את יעילות יכולות הפיקוח והאכיפה שעומדות לידי רמו”ט לפי החוק. עוד בקנה גם התיקון המתבקש בנושא צימצום חובת רישום מאגרי המידע, למרות שנראה כי התיקון לא יעלה לדיון בזמן הקרוב.

עו”ד לימור שמרלינג מגזניק, מנהלת מחלקת קשרי ציבור וממשל ברמו”ט, סקרה בישיבה את האגף החדש שבראשו היא עומדת ואת חשיבותו, בין היתר בתאום בין גופי הרגולציה השונים שבענפים ייחודיים ומקצועיים, כגון ענף הבנקאות, הביטוח, שוק ההון ועוד, בכל הקשור לחוזרים ולהנחיות שהם מוציאים בתחומים עליהם אמונה רמו”ט, על מנת ליצור אחידות בין ההוראות החלות במקביל על גופים שונים הכפופים בו זמנית להנחיות מצד רגולטורים שונים.

עו”ד ניר גרסון, ממונה משפט וטכנולוגיה ברמו”ט, הציג בישיבה את טיוטת ההנחיה השנייה בנושא הדיוור הישיר ושירותי דיוור ישיר, והדגיש את החשיבות שבאבחנה, כמו גם ההשקה, שבין דיוור ישיר לבין שירותי דיוור ישיר שבחוק הגנת הפרטיות ולבין ’ספאם’ לפי חוק התקשורת. כמו כן עמד עו”ד גרסון על הדגש והמיקוד הראויים, בבואה של הרשות לאכוף את הוראות החוק בנושא זה.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.