פיתוח אמצעיי הלוחמה כנגד מתקפות סייבר, נמצא כבר כמה שנים בתנופה בישראל. אבל לא בתחום המשפטי. ההתפתחות הטכנולוגית כמו לא הייתה כאן. ניתן לומר שבנושא המשפטי אנחנו פשוט מפגרים אחרי רוב רובן של המדינות הנאורות. החקיקה בישראל שעוסקת בתחום ישנה וברובה לא רלבנטית כלל.

על הרקע הזה הבשורה שהגיעה לפני מספר ימים מהרשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים (רמו”ט), האמונה על אכיפת ויישום דיני הפרטיות וההגנה על מידע אישי בישראל, לפיה תקנות אבטחת מידע חדשות שנוסחו על ידה יאושרו בקרוב בכנסת, היא בשורה של ממש. התקנות עוסקות, אומנם, רק בהיבטים של ההגנה על מידע אישי, אבל למידע הזה ערך רב בפני עצמו.

אישור התקנות יהווה צעד ראשון וחשוב בנושא הסדרת החובות החלות על ארגונים בישראל, המנהלים או מחזיקים במידע אישי, במסגרת המאבק מול התקפות סייבר אפשריות כנגד ארגונים שונים, פרטיים וציבוריים כאחד, ותוך מטרה כוללת לצמצם את החשש מפני שימוש לרעה במידע האגור אצלם או פגיעה באבטחת המידע ויכולת ההגנה עליו.

התקנות החדשות מבקשות להסיר את הערפל בנושא אבטחת המידע העולה מהוראות החוק והתקנות הקיימות, אשר אינן תואמות את המצב הטכנולוגי הקיים היום. החידוש העיקרי המהווה את גולת הכותרת בתקנות הוא החובה לדווח לרמו”ט על אירועי מתקפות סייבר חמורים אצל הארגונים השונים, אשר במסגרתם נפרץ או נחשף מאגר מידע המכיל מידע אישי. בהמשך לכך קובעות התקנות את סמכותה של רמו”ט לחייב את בעל מאגר המידע הרלבנטי להודיע למושאי המידע על אירוע הפריצה שארע.

נוסף על כן, התקנות החדשות מבקשות לקבוע ולהכין מראש, נהלים סדורים פנים-ארגוניים, אשר יפרטו את נהלי ואת יכולות הארגון להתמודדות עם אירועי אבטחת מידע שונים, וכן יבהירו במסגרת זו את חובותיהם ואחריותם של מורשי הגישה השונים למידע שבארגון. בנוסף לכך קובעת טיוטת התקנות שורה ארוכה של פעולות שעל ארגון לנקוט לצורך הסדרת נושא אבטחת המידע במסגרתו.

תקנות אבטחת המידע מצטרפות לנהלים שמוציאים בתחום גופים אחרים המפקחים על הגורמים הפועלים בתחומם, כמו המפקח על הבנקים או המפקחת על הביטוח. השאלה היא מה עם יתר הגורמים הפעילים במשק? מה קוד הפעולה המחייב אותם בהגנה על המידע המצוי במערכות שלהם, למעט המידע האישי שזוכה עתה להסדרה.

אם לאחר אישור תקנות אבטחת המידע, יהיה המידע האישי שלנו מוגן יותר, הרי שלגבי כל מידע אחר, עדיין לא יהיה קוד פעולה מחייב. בין התחומים שלא יוסדרו ניתן למנות את ההגנה על כל הפיתוח הטכנולוגי שנעשה בארץ, זכויות היוצרים ולעיתים פטנטים שמתהווים, מידע עסקי רגיש או כל מערכות הכספים הקיימות בחברות שונות. לגבי אלו אין כל קוד פעולה מחייב בארץ להגנה על המידע.

במדינה שחשופה כל-כך להתקפות סייבר, ראוי היה שיהיה קוד מחייב להגנה על מערכות המחשב, לפחות ביחס לחברות המובילות במשק. קוד כזה ינסה להתמודד עם האפשרות שמערכות של חברות כאלה יפרצו, ומעבר לנזק שיגרם, תגרם גם מבוכה גדולה למשק הישראלי ולתדמית שלנו בעולם.

ראוי היה, לפי-כך, שהמחוקק יתעורר ויאמר את דברו בנושא המלחמה כנגד התקפות הסייבר, בחוק מסודר של הכנסת שיעסוק בכל ההיבטים שהסוגיה מעלה. חקיקה כזו גם תוכל להסדיר את פעילות ענף הסייבר בארץ, ההיתכנות של יצוא ידע לעולם וקבלת ידע חוזר וכל נושא, שבמדינה מתוקנת היה זוכה להתייחסות בספר החוקים.

שיתוף
נמנה על המובילים בתחום ההגנה על הפרטיות, המידע האישי, אבטחת המידע וההתגוננות מפני מתקפת סייבר במשפט הישראלי. בנוסף לכך התמחה במקרקעין ומשפט מסחרי ועוסק אף בלשון הרע, זכויות יוצרים, חוזי IT, חתימה אלקטרונית, ליטיגציה מסחרית, התגוננות מפני תובענות ייצוגיות ודיני ספורט. משמש כבורר במסגרת סכסוכים עסקיים בתחום שונים, לרבות בתחום חוזים מסחריים, מקרקעין וספורט. חבר המועצה הציבורית להגנת הפרטיות במשרד המשפטים (2007-2012), יו"ר ועדת הגנת הפרטיות של לשכת עורכי-הדין בישראל (2006-2011), מרכז תחום הפרטיות בלשכה ונציג הלשכה בדיוני הכנסת בתחום הפרטיות, מאגרי מידע והאזנות סתר (2011-2015), חבר ועדת אנגלרד לבחינת השאלות הנוגעות לפרסום פרטים מזהים בפסקי דין והחלטות של בתי משפט (2011-היום). דיין בבית-הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי-הדין (2005-2010). מייסד הועדה למשפט וספורט בלשכת עורכי הדין והראשון שעמד בראשה (2003-2005), ועדה שפרסמה בחודש ספטמבר 2005 את דו"ח דן חי לשינויי חקיקה בתחום הספורט. מחלוצי העוסקים בתחום המשפט והספורט בארץ, תוך ייצוג עשרות רבות של ספורטאים, בעיקר כדורגלנים. מרצה מהחוץ במוסדות אקדמאים בנושא ההגנה על הפרטיות בישראל ודיני ספורט. תחומי עיסוק עיקריים: ייעוץ לבנקים, חברות ביטוח, בתי השקעות, חברות פיננסיות, חברות סלולר וארגוני בריאות בנושאי פרטיות, המידע האישי, אבטחת מידע ומוכנות למתקפת סייבר, כולל ייצוג בפני הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים (רמו"ט). ייצוג בהליכים משפטיים בתביעות בנושאי פרטיות, האזנת סתר, נתוני תקשורת, אינטרנט, לשון הרע, מסרים שיווקיים על-פי חוק התקשורת ('ספאם'), זכויות יוצרים וספורט, לרבות בתובענות ייצוגיות. ייצוג בעתירות לבג"ץ, עתירות מנהליות צווי מניעה וצווי עשה. ייעוץ בנושא החתימה האלקטרונית וייצוג בעלי זכויות יוצרים וסימני מסחר בעסקות רישוי והליכים משפטיים. ייצוג ספורטאים בפני אגודות ספורט, התאחדויות ואיגודי ספורט בארץ ובפני הארגונים המרכזים את ענפי הספורט בעולם.