בית המשפט העליון קיבל השבוע (25.12.19) באופן חלקי את ערעורם של יועצי ראש הממשלה, בועז גולן, יונתן אוריך, יוסי שלם וישראל איינהורן על ההחלטה לערוך חיפוש במכשיריהם הניידים. השופט יוסף אלרון החזיר את הדיון לבית משפט השלום ונזף: “אל לחוקי המשטרה להניח כי כל פעולותיהם יזכו להכשר מצד בתי המשפט. על בתי המשפט מוטלת החובה לדקדק בזכויותיהם של נחקרים”.

בסוף אוקטובר זומנו היועצים לחקירה במשטרה, וזאת לאחר שעד המדינה בתיק 4000, שלמה פילבר, הגיש נגדם תלונה בגין הטרדות שבצעו היועצים לטענתו. במהלך חקירתם, בצעה המשטרה חיפוש במכשירי הטלפון של שניים מהיועצים, יונתן אוריך ועופר גולן – וזאת ללא צו שיפוטי כדין ומבלי שהובהר להם כי עומדת להם הזכות לסרב מבלי שהדבר ייזקף לחובתם. השניים הגישו ערעור על החלטות בתי המשפט השלום והמחוזי בתל אביב, שהתירו לבצע חיפוש במכשיריהם, על אף הפגמים שהתנהלו בחקירתם.

בהחלטה קבע אלרון כללים שלפיהם בתי המשפט יתירו חיפוש במכשירי סלולר, גם במקרים שבהם המשטרה פגעה בפרטיות הנחקר: “ככל שמתן צו החיפוש יביא להחרפת הפגיעה בפרטיותו של אדם, שנגרמה מהחיפוש הראשון שבוצע שלא כדין; וככל שגובר החשש כי החיפוש המוקדם שימש כ”מסע דיג” לאיתור ראיות לכאורה שיבססו את צו החיפוש המאוחר – כך יש להעדיף את הזכות לפרטיות על פני האינטרס הציבורי שבמיצוי החקירה ולדחות את הבקשה למתן צו החיפוש”.

לבסוף, קבע אלרון כי המשטרה לא סיפקה את הנתונים הדרושים כדי לקבוע מה היא מידת הזיקה בין החיפוש המוקדם שבוצע שלא כדין במכשירי הטלפון הניידים של המבקשים לבין הבקשות למתן הצווים לצורך ביצוע חיפוש נוסף במכשיריהם. השופט אלרון קבע כי התיק יוחזר לבית משפט השלום בתל אביב: “אם יימצא שהמידע שעל בסיסו התבקשו הצווים הושג מחיפוש קודם שבוצע שלא כדין במכשיריהם – צווי החיפוש יבוטלו”.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.