13 ביולי 2024 6:10

פרסום טיוטת גילוי דעת חדש מטעם הרשות להגנת הפרטיות בנושא איסוף נתוני מיקום של עובדים במקום העבודה

הרשות מבקשת להדגיש את עמדתה, כי מעסיקים המעוניינים להשתמש במערכות האוספות נתוני מיקום של עובדים, נדרשים לקיים את הוראות חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו, וכן לעמוד בדרישת המידתיות, נוכח מעמדה החוקתי של זכות הפרטיות של העובד – כפי שהוכרה זה מכבר בבתי הדין לעבודה בישראל.

שימוש במערכת הניטור יכול שייעשה רק לאחר בחינה מעמיקה של היחס הראוי בין התועלת שתצמח מכך, לבין הנזק והפגיעה בזכותו של העובד לפרטיות במהלך העבודה, ורק בהעדר חלופה אחרת שאינה אוספת נתוני מיקום, ושיש בה כדי להגשים את תכלית איסוף הנתונים.

גישת הרשות מתבססת על כך שעצם השימוש בשיטות איסוף נתוני מיקום דוגמת שימוש באפליקציות מבוססות GPS או מערכות איכון המתוקנות ברכבים, על מנת לנטר את מיקומו של העובד, יוצר פגיעה תמידית בזכותו לפרטיות גם כאשר המעקב נעשה אחר פעולותיו במסגרת יום העבודה.

מגילוי דעת הרשות עולה כי מעסיק יהיה רשאי להשתמש במערכת האוספת נתוני מיקום של עובד רק לשם תכלית לגיטימית וחיונית למקום העבודה העומדת בדרישת המידתיות. הרשות מזכירה את הלכת איסקוב, לפיה, מטרה כללית וחסרת זיקה לאינטרסים הלגיטימיים של מקום העבודה לא תוכר כתכלית ראויה למעקב אחר עובד ולשימוש במידע שהופק אגב כך.

על המעסיק לבחון אם סוג העבודה וטיב תפקידו של העובד הם כאלו המצדיקים מעקב אחר נתוני מיקומו. ככלל, מצב בו פעילותו הרגילה של העובד היא משרדית יערים קושי על המעסיק להצדיק איסוף נתוני מיקום, וכך גם ניטור נתוני מיקום של עובד מעבר לשעות העבודה.

הרשות ממליצה לבחור בחלופות הפוגעניות פחות כך שהאמצעי ישרת את התכלית, כגון מערכת שתבחן את הימצאות העובד בנקודות ציון גאוגרפיות ספציפיות שיקבעו מראש והן רלוונטיות לביצוע העבודה, וזאת מבלי לנטר את כל מסלול נסיעתו. דוגמאות נוספות: להפסיק את הניטור למשך הזמן בו העובד צריך להגיע למקום פרטי במהלך העבודה, או להשתמש במערכת השומרת נתונים באופן מוצפן או לא מזוהה, ופתיחת ההצפנה תעשה רק בתנאים המוגדרים מראש.

במידה ומעסיק בוחר להשתמש במערכת האוספת נתוני מיקום, וככל שקיימת תכלית לגיטימית וחיונית למקום העבודה, עליו לעמוד בדרישות הרשות ובתנאי החוק והתקנות.

[גילוי דעת: איסוף נתוני מיקום של עובדים באמצעות אפליקציות ייעודיות ומערכות איכון ברכב, הרשות להגנת הפרטיות]

שתפו את הפוסט:

Facebook
Twitter
LinkedIn

תיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות: סמכות מתן צו הפסקת עיבוד מידע וצו מחיקת מאגר אושרה בוועדת חוקה

ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת מתקדמת לקראת סיום הכנת תיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות לקריאה שנייה ושלישית. ביום ראשון האחרון (23.06.24) התקיים בוועדת החוקה ...

יצוא תוכנות סייבר – האם ייצוא ביטחוני? מדריך

מאת עו"ד גבריאל לבטון חוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני, התשס"ז-2007 ("החוק") קובע כי יצואן בטחוני הוא כל מי שעוסק בשיווק ו/או יצוא של ציוד בטחוני, ידע ...

מערך הסייבר והרשות להגנת הפרטיות: מתקפות סייבר בישראל עולות לנו ביוקר

דו"ח חדש של מערך הסייבר הלאומי (מאי 2024) מעריך, שהעלות הכלכלית המצטברת למשק הישראלי מנזקי מתקפות סייבר עומדת על לפחות 12 מיליארד ₪ בשנה. אומדן ...

מסתמנת החלת חובה בחוק למינוי ממונה פרטיות בארגון

חובה למנוי ממונה הגנה על הפרטיות תחול גם בישראל. כך עולה מדיון שקיימה לאחרונה (05.06.2024) ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, במסגרת הדיונים על תיקון ...
דילוג לתוכן