פרטיות המורים על המוקד בכמה חזיתות. מחד, בלחץ בית המשפט נמשכה ביום חמישי האחרון (18.02.2021) עתירה שהגישו הורים לילדים כנגד משרד החינוך וארגוני המורים (בג”ץ 8888/20 פלוני ואח’ נ’ משרד החינוך ואח), להורות למורים להסכים ללימודים היברידיים – לימודים המשלבים לימוד פרונטלי בכיתה ובמקביל מתאפשרת צפייה בשיעור דרך אפליקציית הזום. הרכב השופטים בראשות השופט יצחק עמית קיבל את עמדת הסתדרות המורים בדיון, אשר יוצגה על-ידי עוה”ד דן חי, שי דרעי וירדן מיכאלי, ממשרד דן חי ושות’, לפיה מהלך כזה יהווה פגיעה בזכות המורים לפרטיות.

ההרכב ברשות השופט עמית, יחד עם השופטים עופר גרוסקופף ויוסף אלרון, חיווה דעתו בעת הדיון כי אין מקום לחייב מורה להסכים כי השיעור בכיתה יצולם תוך מתן אפשרות צפייה בשיעור דרך אפליקציית הזום וקיבל את העמדה לפיה נפגעת בכך פרטיותו של המורה.

מנגד, ועדת השרים לחקיקה אישרה באותו יום את ההצעה לתיקון פקודת בריאות העם, שיזם משרד הבריאות, לפיה יותר למנהל הכללי של המשרד להעביר מידע אודות אזרחים, בהם מורים, אשר התחסנו כנגד נגיף הקורונה לרשויות מקומיות ולמנכ”ל משרד החינוך. זאת לצורך עידוד התחסנות נגד נגיף הקורונה, ובמקביל לקבל מארגוני הבריאות בישראל מידע על אודות מתחסנים.

קודם לאישור הצעת החוק בוועדת השרים, פרסמה הרשות להגנת הפרטיות את התנגדותה לתיקון החוק המוצע, תוך שהיא קובעת כי “החוק אינו נחוץ, וטומן בחובו פגיעה משמעותית בפרטיות, תוך שקיים ספק לגבי ההצדקה לפגיעה זו.”

לדעת הרשות מדובר בהצעת חוק בעלת השלכות משמעותיות קשות על הזכות לפרטיות של תושבי המדינה. העברת מידע רפואי על אדם לגורם שאינו רפואי, ללא הסכמתו, פוגעת לדעת הרשות באופן ממשי בפרטיותו. בנוסף לכך קובעת הרשות כי העברת מידע רגיש לגורמים נוספים טומנת בחובה סיכוני אבטחת מידע ומגבירה את הסיכון לדלף מידע. הרשות גורסת כי ניתן להסתפק בהעברת מידע סטטיסטי בדבר פלח אוכלוסייה רלוונטית שלגביה יש צורך בעידוד התחסנות, באופן שיאפשר לרשות המקומית לפנות לקהלי יעד באופן רוחבי.

הרשות כמו צפתה את אישור הצעת החוק בסמוך לאחר הגשת עמדתה והציעה כי ככל שיוחלט לקדם את החוק, על אף הפגיעה בפרטיות הגלומה בו, להגבילו על מנת לקבוע הסדר מידתי יותר. הרשות מציעה לאסור על העברת מידע לגבי מי שאינו נדרש להתחסן על-פי הנחיות משרד הבריאות, לחייב את משרד הבריאות לבחון בעת העברת המידע את שיעור ההתחסנות באותה רשות, ולהגביל את מספר העובדים שיהיו בעלי גישה למידע בהתאם לגודל הרשות או לפי פרמטר רלוונטי אחר.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.