הצעה להאריך את תקופת ההתיישנות בתביעות אזרחיות בתחום הפרטיות הונחה על שולחן הכנסת לאחרונה(26.07.21). במסגרת ההצעה מוצע להאריך את תקופת ההתיישנות בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 מתקופה של שנתיים לתקופה של 7 שנים, ובכך לנרמלו לכלל הקבוע בחוק ההתיישנות התשי"ח 1958.

בדברי ההסבר להצעת החוק מובהר כי החוק כיום מקנה הגנה על פרטיותו הקלאסית של הפרט ("The right to be left alone") ומבחין בינה לבין הגנה עם מידע אודות אדם (Data Protection) המעוגן בפרק ב' לחוק. עבור כך, מובהרים בהצעת החוק השינויים שנגרמו לעולם ה- Data בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית המואצת, המקשים ולעיתים מגבילים את יכולת הנפגע לתבוע בגין פגיעה בפרטיותו ומכאן תקופת הזמן הקצרה, יחסית, שנקבעה לכך בחוק שוב אינה רלבנטית.

מהאמור מעלה ההצעה להגדיל את משך ההתיישנות לשבע שנים, בהם יתאפשר לאתר את הפגיעה, עבור כך את הפוגע.

(האמור בהדגשה אינו חלק מן הצעת החוק)

[הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון – תקופת התיישנות), התשפ"א – 2021]

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.