18 באפריל 2024 1:10

האם איסוף טביעות האצבע למאגר הביומטרי ייפסק? נראה כי התשובה לכך שלילית, היות ומשרד הפנים פרסם לאחרונה (07.06.2023) טיוטת צו העוסק בעניין טביעות האצבע, שעשוי להאריך את אפשרות איסוף טביעות אצבע לשנה נוספת. זאת בניגוד להבטחת משרד הפנים, לאחר ובדיון הקודם בכנסת משרד הפנים עמד על כך שלא תהיה הערכה נוספת.

טיוטת הצו שפורסמה להערות הציבור עד ליום 13.06.2023 מהווה למעשה הארכה נוספת של חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז–2017 (להלן- הוראת השעה), אשר התקבל ביום 27.02.2017, ובמסגרתו תוקן החוק העיקרי ונקבע, בין היתר, כי המאגר הביומטרי יכלול תמונות תווי פנים של תושבים בלבד, וכי כהוראת שעה למשך חמש שנים, הוראות לגבי אפשרות לשמירת והכללת תמונות טביעות אצבע של תושבים שהסכימו לכך בכתב, במאגר. עוד נקבע בהוראת השעה, כי שר הפנים רשאי להאריך בצו, את תקופת הוראת השעה בתקופה נוספת שלא יעלו על חמש שנים כל אחת.

כאמור, תקופת חמש השנים הראשונה חלפה ביום 01.06.2023, ולאחר מכן נקבעה תקופת הארכה נוספת של שלושה עשר חודשים, קרי, עד ליום 30.06.2024. במסגרת הדיון בנושא הארכת תקופה זו, נדחתה בקשה להארכת מועד הארכת השעה לתקופה של שלוש שנים. זאת עקב דרישה של ועדת הכנסת לקצר את תוקף הארכת השעה, במטרה לקדם רכישת מערכת טכנולוגית שתאפשר את הביצוע הנדרש על בסיס תמונות פנים בלבד.

במסגרת חוות דעתו של ראש הרשות לניהול מהמאגר הביומטרי עלה, כי הרשות תידרש להארכת מועד הוראת השנה פעם נוספת, זאת כדי לסיים היערכות והתארגנות לרכישת אמצעים טכנולוגיים לקראת המעבר למערכת שתאפשר זיהוי על בסיס תמונות פנים, וללא צורך בשמירת טביעות אצבע במאגר הנ״ל.

לסיכום, במידה וטיוטת הצו תאושר על ידי הממשלה, תוקפה של הוראת השעה תוארך בתקופה נוספת של שנה עד ליום 30.06.2024. זאת במטרה לאפשר את ההיערכות הדרושה על מנת שאפשר יהיה לעבור למערכת הטכנולוגית שפורטה לעיל.

[משרד הפנים תזכיר של צו המתיר לו להמשיך לאסוף טביעות אצבע עד 30.6.2024]

שתפו את הפוסט:

Facebook
Twitter
LinkedIn

דירוג האיכות של Dun's 100 לשנת 2024: משרד דן חי ושות' דורג שוב בקבוצת האיכות הראשונה בתחום הסייבר

דירוג האיכות של מדריך dun’s 100 פרסם את דירוג משרדי עורכי הדין לשנת 2024. בתחום הסייבר המדריך דירג, את משרד דן חי ושות', שוב, תחת ...

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה גילוי דעת בנושא איסוף מספרי תעודות זהות וצילום תעודות זהות

בעת האחרונה ישנה מגמה גוברת של בתי עסק הדורשים מהלקוח למסור מספר תעודת זהות לצורך מתן שירות, ולעיתים אף דורשים למסור צילום של תעודת הזהות ...

טיוטת מסמך מדיניות חדשה בנושא איסוף ושימוש במידע ביומטרי במקום העבודה

על רקע המגמה הגוברת בשימוש טכנולוגיות לזיהוי ביומטרי אשר נעשה על ידי ארגונים לצרכי בקרת נוכחות עובדיהם, הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה (15.02.2024) מסמך מדיניות ...

באירופה עובדים. ה-AI ACT אושר.

מאת : צוות דן חי הפרלמנט האירופי אישר (13.03.2024) את תקנות הבינה המלאכותית (AI ACT). המדובר בחקיקה הראשונה מסוגה בעולם ובאה להסדיר את הפיתוח ההפעלה ...
דילוג לתוכן