הזכויות על עמוד אינסטגרם אינן ניתנות לעיקול אצל צד שלישי, חברת פייסבוק, בעלת האפליקציה. יחד עם זאת יתכן וניתן יהיה בעתיד להוציא צו ביחס לפירות שאדם יכול להפיק מפעילותו בעמוד. כך עולה מהחלטה חדשנית שקיבלה לאחרונה (13.07.2020) רשמת ההוצאה לפועל בתל-אביב, הילה דקל צמח, בעניין גלעד קליין (הזוכה).

החלטת רשמת ההוצאה לפועל ניתנה בעניין החייבת שם, שירן סנדל, שלה על-פי הבקשה 357,000 עוקבים בעמוד האינסטגרם שלה. העיקול התבקש אצל חברת פייסבוק, בעלת רשת האינסטגרם כצד שלישי המחזיק בנכס ובכך נכשל. מעניין היה לראות מה הייתה התוצאה, אילו הבקשה הייתה מופנית לפירות מזכויות החייבת בעמוד, זכויות שנולדו מהיקף העוקבים אחריה, כגון מינוי כונס נכסים על הפירות שמגיעים לחייבת ממימוש זכותה בעמוד, העולה ממעמדה ברשת האינסטגרם.

רשמת ההוצאה לפועל אולי רמזה לכיוון האמור בהחלטתה: “ככל שהחייבת מפיקה הכנסה כספית מהפעלת חשבון האינסטגרם, הרי שהכספים מתקבלים מחברות מסחריות שונות ללא מעורבות של צד ג’, חברת פייסבוק שבבעלותה נמצא יישומון האינסטגרם. המסקנה המתבקשת כפועל יוצא מכך היא שחשבון האינסטגרם שמפעילה החייבת אינו כשלעצמו נכס בר עיקול”.

[תיק הוצל”פ (ת”א) 532321-12-19, בקשה מס’ 48, גלעד קליין נ’ שירן סנדל (13.07.2020)].

שיתוף
נמנה על המובילים בתחום ההגנה על הפרטיות, המידע האישי, אבטחת המידע וההתגוננות מפני מתקפת סייבר במשפט הישראלי. בנוסף לכך התמחה במקרקעין ומשפט מסחרי ועוסק אף בלשון הרע, זכויות יוצרים, חוזי IT, חתימה אלקטרונית, ליטיגציה מסחרית, התגוננות מפני תובענות ייצוגיות ודיני ספורט. משמש כבורר במסגרת סכסוכים עסקיים בתחום שונים, לרבות בתחום חוזים מסחריים, מקרקעין וספורט. חבר המועצה הציבורית להגנת הפרטיות במשרד המשפטים (2007-2012), יו"ר ועדת הגנת הפרטיות של לשכת עורכי-הדין בישראל (2006-2011), מרכז תחום הפרטיות בלשכה ונציג הלשכה בדיוני הכנסת בתחום הפרטיות, מאגרי מידע והאזנות סתר (2011-2015), חבר ועדת אנגלרד לבחינת השאלות הנוגעות לפרסום פרטים מזהים בפסקי דין והחלטות של בתי משפט (2011-היום). דיין בבית-הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי-הדין (2005-2010). מייסד הועדה למשפט וספורט בלשכת עורכי הדין והראשון שעמד בראשה (2003-2005), ועדה שפרסמה בחודש ספטמבר 2005 את דו"ח דן חי לשינויי חקיקה בתחום הספורט. מחלוצי העוסקים בתחום המשפט והספורט בארץ, תוך ייצוג עשרות רבות של ספורטאים, בעיקר כדורגלנים. מרצה מהחוץ במוסדות אקדמאים בנושא ההגנה על הפרטיות בישראל ודיני ספורט. תחומי עיסוק עיקריים: ייעוץ לבנקים, חברות ביטוח, בתי השקעות, חברות פיננסיות, חברות סלולר וארגוני בריאות בנושאי פרטיות, המידע האישי, אבטחת מידע ומוכנות למתקפת סייבר, כולל ייצוג בפני הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים (רמו"ט). ייצוג בהליכים משפטיים בתביעות בנושאי פרטיות, האזנת סתר, נתוני תקשורת, אינטרנט, לשון הרע, מסרים שיווקיים על-פי חוק התקשורת ('ספאם'), זכויות יוצרים וספורט, לרבות בתובענות ייצוגיות. ייצוג בעתירות לבג"ץ, עתירות מנהליות צווי מניעה וצווי עשה. ייעוץ בנושא החתימה האלקטרונית וייצוג בעלי זכויות יוצרים וסימני מסחר בעסקות רישוי והליכים משפטיים. ייצוג ספורטאים בפני אגודות ספורט, התאחדויות ואיגודי ספורט בארץ ובפני הארגונים המרכזים את ענפי הספורט בעולם.