בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל באופן חלקי תובענה ייצוגית בגין הפרת ס'30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב-1982 (חוק הספאם) בעניין שבין זילברג ואח' נ' מגה שיטות מתמטיות מתקדמות בע"מ ואח'.

אחת הנתבעות, לוטונט, ביקשה לטעון ששליחת דברי הפרסומת ללא הסכמת הנמענים נעשתה שלא בידיעתה. את חוסר ידיעתה סמכה בחוזה בינה לבין מוכרת הלידים אשר להם שלחה את דברי הפרסומת, על פיו מוכרת הלידים התחייבה לעמוד בכל הוראות הדין. ביהמ"ש קבע כי לוטונט לא סתרה את חזקת הידיעה לפיה חזקה על המפרסם ששיגר דבר פרסומת בניגוד להוראות החוק שעשה זאת ביודעין אלא אם הוכיח אחרת, וקבע כי החברה לא ביצעה את הפיקוח הנדרש ועצמה עיניה.

ביחס לנתבעת נוספת, לוגטק, ביהמ"ש קבע כי לא רק שזו הפרה את חוק הספאם, אלא גם הדירקטור ובעל המניות היחיד שלה ייחשב כ"מפרסם", משום שפרסומים אלו נשלחו למעשה לקידום עסקיו ומשום שלא ביצע פעולות פיקוח על משלוח ההודעות או הסמיך אחר לבצע זאת כדין.

ביהמ"ש קבע לבסוף כי הנתבעים ישלמו פיצוי של 100 ₪ עבור כל הודעת דוא"ל שהתקבלה ללא הסכמה, כאומדן של הנזק הלא ממוני בשל פגיעה בפרטיות, הטרדה ואבדן זמן ומשאבים ופיצוי דומה בסך 50 ₪ עבור כל הודעת SMS ככל וזו מטרידה וגוזלת פחות משאבים מהודעת דוא"ל.

שיתוף
mm
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה).