בפסיקה דרמטית של בית הדין האירופי לצדק, הוחלט (24.9.19) כי גוגל תידרש להסיר תוצאות חיפוש מאתרים אירופאיים בלבד, וזאת מתוקף “הזכות להישכח” המאפשרת לאזרחי האיחוד להסיר לינקים המכילים מידע מוטעה או לא מעודכן מתוצאות מנועי החיפוש. שופטי בית הדין קבעו כי יש לאזן בין הזכות להישכח למול זכות הציבור להשיג מידע, כך שגוגל לא מחויבת בהסרת תוצאות באופן גלובלי.

קביעה זו הגיעה בסופו של מאבק משפטי ממושך, אשר החל בעקבות סירובה של גוגל ליישם הוראה של הרגולטור הצרפתי להגנה על מידע (CNIL), לפיה על גוגל להסיר לינקים מתוצאות החיפוש בכל גרסאות מנועי החיפוש בעולם, ולא רק באלה האירופיות. בעקבות הסירוב, הרשות קנסה את גוגל בכ-100,000 אירו, וזו ערערה לבית הדין האירופי לצדק, אותו גוף שהחיל את הזכות להישכח ברחבי האיחוד לפני כחמש שנים.

בתחילת ההליך המשפטי ניסו הצדדים לברר האם ניתן לפרש את כוונת חוקי האיחוד האירופי ככאלה המחייבים כל מפעיל מנוע חיפוש ליישם בקשה להישכח בכל מדינות העולם, בכל מדינות האיחוד האירופי או רק במדינה שבה מתגורר המבקש להישכח. לטענת גוגל, הזכות להישכח לא בהכרח דורשת שקישורים אלה יוסרו בלי הגבלה גיאוגרפית מכל מנועי החיפוש שלה, כשמנגד הטענה הבולטת היא כי כל אדם באירופה נגיש לשימוש ב-VPN המאפשר גישה למידע הזמין במדינות אחרות.

בית הדין ציין כי מדינות רבות אינן מכירות בזכות להישכח ואינן נוקטות גישה למימוש זכות זו. עוד ציין כי הזכות להגנה על נתונים אישיים היא לא זכות אבסולוטית, וכי יש לשקול אותה ביחס לתפקידה בחברה כך שיווצר איזון בינה לבין זכויות בסיסיות אחרות.

לבסוף הוכרע כי לא ניתן ללמוד מהחוק האירופי על כוונתו למימוש הזכות להישכח מחוץ לגבולות האיחוד האירופי, וכן לא נראה שהוא התכוון לכפות על מפעיל כמו גוגל, לחייב את מימושה של הזכות להישכח בגרסאות חוץ-אירופיות של מנוע החיפוש שלו. יתרה מזו, צוין כי החוק באיחוד האירופי לא מספק התייחסות לכל הקשור ביישום הזכות להישכח מחוץ לאיחוד האירופי.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.