18 באפריל 2024 1:09

כידוע, תופעת ההתעללות בפעוטות עולה לא פעם לשיח הציבורי, זאת בעיקר כתוצאה ממקרים רבים שעולים לכותרות בנושא. במטרה להרחיב את דרך ההתמודדות עם תופעה זו, משרד המשפטים פרסם לאחרונה (08.07.2023) תזכיר חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות (תיקון מס'1), התשפ"ג-2023, אשר מציע לתקן את חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, תשע"ט-2018 ולהרחיב את דרכי הפיקוח שייעשו בעזרת המצלמות.

כזכור, חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, תשע"ט-2018, נועד למנוע את מקרי האלימות של מטפלות כלפי פעוטות. מאחר ועיקר החוק נוגע להתקנת מצלמות במעונות יום לילדים בגילאי 0-3, נושא הפרטיות עלה למחלוקת השיח הציבורי והשמיע טענות מכאן ומכאן. שכן, מצד אחד התקנת המצלמות עשויה להביא לצמצום המקרים המזוויעים הללו, ומצד שני ישנה פגיעה מהותית בפרטיות עובדי המעונות וכל הנמצאים בסביבה.

על פי דברי ההסבר לתזכיר החוק, התיקונים המוצעים נועדו להגביר את השפעתן של המצלמות במעונות על התופעה המטרידה, וזאת על ידי שני שינויים עיקריים.

ראשית, מוצע להרחיב את הגורמים שיכללו בהגדרה "מפקח לפי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות", אשר מנויה בסעיף 2 לחוק, ולכלול גורם נוסף, מפקח מבין עובדי הרשות המקומית. זאת כאשר הגורמים שיוסמכו לפי התיקון המוצע הם גורמים רלוונטיים ברשות המקומית.

שנית, מוצע לתקן את סעיף 7(ב) לחוק, הקובע את תנאי השימוש בכל הנוגע לצפייה בצילומים על פי החוק. במסגרת זו, מוצע להרחיב את מעגל הגורמים הרשאים לצפות בצילומים, כאשר הסמכת הממונה לפי החוק בכל הנוגע לשימוש בצילומים תורחב כך שניתן יהיה לצפות בתצלומים גם במידה ולא עלה חשד לפגיעה גופנית או נפשית של הפעוטות.

כמו כן, דבר ההסבר מסבירים כי תכליתה של הרחבת הסמכות לאפשר פיקוח נוסף הנדרש בעת הזו לשם הגנה על בריאות גופם ובריאות נפשם של פעוטות, תוך שמירה, ככל האפשר, על כבודם ופרטיותם של הפעוטות וצוות המעון וצמצום הפגיעה למידה שאינה עולה על הנדרש.

שתפו את הפוסט:

Facebook
Twitter
LinkedIn

דירוג האיכות של Dun's 100 לשנת 2024: משרד דן חי ושות' דורג שוב בקבוצת האיכות הראשונה בתחום הסייבר

דירוג האיכות של מדריך dun’s 100 פרסם את דירוג משרדי עורכי הדין לשנת 2024. בתחום הסייבר המדריך דירג, את משרד דן חי ושות', שוב, תחת ...

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה גילוי דעת בנושא איסוף מספרי תעודות זהות וצילום תעודות זהות

בעת האחרונה ישנה מגמה גוברת של בתי עסק הדורשים מהלקוח למסור מספר תעודת זהות לצורך מתן שירות, ולעיתים אף דורשים למסור צילום של תעודת הזהות ...

טיוטת מסמך מדיניות חדשה בנושא איסוף ושימוש במידע ביומטרי במקום העבודה

על רקע המגמה הגוברת בשימוש טכנולוגיות לזיהוי ביומטרי אשר נעשה על ידי ארגונים לצרכי בקרת נוכחות עובדיהם, הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה (15.02.2024) מסמך מדיניות ...

באירופה עובדים. ה-AI ACT אושר.

מאת : צוות דן חי הפרלמנט האירופי אישר (13.03.2024) את תקנות הבינה המלאכותית (AI ACT). המדובר בחקיקה הראשונה מסוגה בעולם ובאה להסדיר את הפיתוח ההפעלה ...
דילוג לתוכן