פרשנות רחבה למונח "מידע רגיש", בהתאם לתקנות המידע האירופאיות (GDPR), ניתנה לאחרונה (01.08.2022) על-ידי בית משפט באירופה. זאת כאשר קבע כי מידע שמאפשר בעקיפין להסיק מסקנה בדבר נטייתו המינית של אדם ייחשב ל"מידע רגיש" לפי התקנות. לדעת בית המשפט האירופאי, הדבר נכון גם אם המידע לא עוסק מפורשות בנטייה המינית של אדם.

הקביעה ניתנה במסגרת פסק-דין שעסק בחוק של ליטא, חוק המטיל חובה על נושאי משרה ציבורית לתת דין וחשבון ביחס לקשרים המשפחתיים שלהם ובכלל זה על זהות בן הזוג שלהם. בנוסף יש באותו חוק חובה לפרסם את המידע ברבים.

במסגרת המידע שהתפרסם לא צוינה באופן ישיר נטייתו המינית של נושא המשרה. הדבר עלה בשל ציון שם בן הזוג, ממנו ניתן היה להסיק זאת. מסיבה זו מצא בית המשפט כי המידע עונה על הגדרת 'מידע רגיש' בתקנות הגנת המידע האירופאיות, אשר חלות במסגרתן הגבלות על עיבודו.

פרשנות זו של בית המשפט האירופאי נחשבת לפרשנות מרחיבה. לפיה גם הסקה, ואפילו לא מיידית, של המסקנה מהעובדות המתפרסמות הופכות את הפרסום כולו לכזה, הכולל בחובו מידע רגיש.

בישראל מצויה שאלת הגדרתו של מהו מידע רגיש בצומת דרכים. תיקון מס' 14 בחוק הגנת הפרטיות, שהכנסת ה-24 החלה לדון בו, כולל הגדרה חדשה למידע רגיש, רחבה ומדויקת יותר מזו המופיעה בחוק במתכונתו הנוכחית. הדיון בסוגיה יתחדש ככל הנראה, כאשר הכנסת תחזור לשגרה.

שיתוף
mm
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה).