18 באפריל 2024 1:22

מדיניות הפרטיות של אתר 'דן חי ברשת'

רקע
פרטיותך חשובה לנו ואנו רוצים שתרגיש בנוח לבקר באתר האינטרנט דן חי ברשת. השמירה על פרטיותך במהלך עיבוד נתוניך האישיים היא סוגיה חשובה ואנו מקדישים לה תשומת לב מיוחדת במהלך פעילותינו. נתונים אישיים הנאספים במהלך הביקורים באתרי הרשת שלנו מעובדים על ידינו בהתאם להוראות החוקיות החלות במדינות בהן מופעלים האתרים. בנוסף, מדיניות הגנת המידע שלנו עולה בקנה אחד עם הוראות החוק בעניין. עם זאת, האתר עשוי לכלול קישוריות לאתרים אחרים, אשר אינם כפופים להצהרת פרטיות זו. האתר מכבד את פרטיותך. יודגש, כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך לגלוש באתר.

איסוף ועיבוד של נתונים אישיים
כאשר אתה מבקר באתר זה, שרת הרשת שלנו שומר באופן אוטומטי את שמו של ספק שירותי האינטרנט שלך, את אתר הרשת ממנו אתה מבקר אותנו, את אתרי הרשת בהם אתה מבקר בפועל וכן את תאריך ביקורך ואת משכו. האתר עושה שימוש בקבצי "קוקיס" על מנת לעקוב אחר העדפותיהם של מבקריו ולשפר את השירותים הניתנים במסגרת האתר ככל האפשר בהתאם. נתונים אישיים נוספים מאוחסנים אך ורק לפי רצונך, למשל בקשר להרשמה לעדכונים, שימוש בטופס צור קשר וכד’.
שימוש וגילוי נתונים אישיים אודותיך ומטרת השימוש בנתונים אלו
אנו נעשה שימוש בנתוניך האישיים אך ורק לצורך הניהול הטכני של אתר זה, שירות הלקוחות וניהולם ויצירת קשר, וזאת אך ורק במידה הנדרשת בכל מקרה. אנו נגלה את נתוניך אך ורק לרשויות מדינה, במקרים בהם הדבר נדרש לפי הדין. אנו מחייבים את עובדינו ושלוחנו לשמור על חשאיות ולציית לכללי ההתנהגות הנהוגים בתחום.
העברת מידע לצדדים שלישיים
על אף האמור לעיל, נהיה רשאים להעביר לצדדים שלישים את המידע שנאסף אף במקרים הבאים ורק בהם:
א. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין מנהל האתר ו/או משרד עו"ד דן חי ושות’ שתחייב חשיפת פרטיך;
ב. תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין;
ג. יתקבל צו שיפוטי המורה למנהל האתר למסור את פרטיך.
חופש הבחירה
אנו מעוניינים להשתמש בנתוניך כדי להודיע לך על העדכונים החדשים בתחומי ההתמחות של משרד עו"ד דן חי ושות’. כמובן, השתתפותך חופשית לחלוטין. באם לא תסכים, אתה חופשי להודיע לנו זאת בכל עת באמצעות מכתב בדואר לכתובת דרך אבא הלל סילבר 12, רמת גן, באמצעות משלוח פקס למספר 03-600588 בדוא"ל לכתובת: office@hay-law.com או בטלפון מספר: 03-6005777, כך שנוכל למנוע באופן מדויק את השימוש בנתוניך. למידע נוסף, אנא פנה לשירותי האתר.
שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יחליט מנהל האתר על שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות בכל הנוגע לאתר זה הנוגעים להוראות השימוש במידע שמסרת, תפורסם אודות כך הודעה באופן גלוי באתר זה.
אבטחה
מנהל האתר נעזר באמצעי אבטחה טכניים וארגוניים כדי להגן על המידע המצוי בשליטתו, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים. נהלי האבטחה מוגברים בהדרגה במידה שטכנולוגיות חדשות נכנסות לשימוש. על אף האמור, מנהל האתר אינו מתחייב ששירותיו במסגרת האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. ככל שתתעורר שאלה כלשהי ביחס לאבטחת המידע ופרטיות נתוניך האישיים, אנא פנה למנהל האתר באחת הדרכים המפורטות לעיל.
דילוג לתוכן