24 במאי 2024 0:14

מאגר אל תתקשרו אלי – התקנות להפעלתו בדרך

משרד הכלכלה פרסם לאחרונה (23.12.2021) טיוטת תקנות המבקשות להסדיר את הפעלתו של המאגר, אשר זכה לכינוי "מאגר אל תתקשרו אלי". התקנות הם נדבך משלים לתיקון החוק מחודש נובמבר 2020, אשר הסדיר את הנושא. בכך מתקרב הרגע שבו המאגר ייצא אל הפועל.

ביום 24.11.2020 פורסם תיקון 61 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הקובע כי הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן תקים ותנהל מאגר שבו ירשמו מספרי טלפון של צרכנים המעוניינים להגביל פניה שיווקית אליהם מאת עוסקים או מי מטעמם. צרכן רשאי לבקש כי במאגר יירשם מספר טלפון אחד או יותר וכמו כן, רשאי לבקש בכל עת לשנות את המספר או להסירו מהמאגר. החוק קובע כי עוסק או מי מטעמו לא יפנה בפניה שיווקית לצרכן שמספר הטלפון שלו רשום במאגר, לרבות במטרה לשכנע אותו להסיר את המספר שלו מהמאגר. על העוסק, המבקש לבצע פניה שיווקית, כהגדרתה בחוק, לוודא שהמספר שאליו הוא מבקש לפנות אינו רשום במאגר.

סעיף 16ב(ה) לחוק מסמיך את שר הכלכלה לקבוע הוראות בנוגע להקמת המאגר ולניהולו ובכלל זה בעניינים אלה – (1) בקשה של צרכן לרשום מספר טלפון במאגר, לשנותו או להסירו; (2) אופן בירור המידע הרשום במאגר על ידי עוסק וצרכן.

התקנות המוצעות קובעות את אמצעי הגישה למאגר על ידי הצרכן והעוסק. התקנות פורסמו להערות הציבור עד ליום 10.01.2022. הוראת החוק בנושא המאגר אמורה להיכנס לתוקף בחודש מאי 2022 ונראה שעד אז יאושרו התקנות בכנסת.

שתפו את הפוסט:

Facebook
Twitter
LinkedIn

הכנסת – מושב הקיץ 2024: תיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות על הפרק

אם לא יחולו הפתעות כמו הכרזה על בחירות ופיזור הכנסת או אירוע דומה אחר, תיקון מספר 14 לחוק הגנת הפרטיות צפוי לעבור במהלך מושב הקיץ ...

דירוג האיכות של Dun's 100 לשנת 2024: משרד דן חי ושות' דורג שוב בקבוצת האיכות הראשונה בתחום הסייבר

דירוג האיכות של מדריך dun’s 100 פרסם את דירוג משרדי עורכי הדין לשנת 2024. בתחום הסייבר המדריך דירג, את משרד דן חי ושות', שוב, תחת ...

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה גילוי דעת בנושא איסוף מספרי תעודות זהות וצילום תעודות זהות

בעת האחרונה ישנה מגמה גוברת של בתי עסק הדורשים מהלקוח למסור מספר תעודת זהות לצורך מתן שירות, ולעיתים אף דורשים למסור צילום של תעודת הזהות ...

טיוטת מסמך מדיניות חדשה בנושא איסוף ושימוש במידע ביומטרי במקום העבודה

על רקע המגמה הגוברת בשימוש טכנולוגיות לזיהוי ביומטרי אשר נעשה על ידי ארגונים לצרכי בקרת נוכחות עובדיהם, הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה (15.02.2024) מסמך מדיניות ...
דילוג לתוכן