משרד הכלכלה פרסם לאחרונה (23.12.2021) טיוטת תקנות המבקשות להסדיר את הפעלתו של המאגר, אשר זכה לכינוי “מאגר אל תתקשרו אלי”. התקנות הם נדבך משלים לתיקון החוק מחודש נובמבר 2020, אשר הסדיר את הנושא. בכך מתקרב הרגע שבו המאגר ייצא אל הפועל.

ביום 24.11.2020 פורסם תיקון 61 לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הקובע כי הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן תקים ותנהל מאגר שבו ירשמו מספרי טלפון של צרכנים המעוניינים להגביל פניה שיווקית אליהם מאת עוסקים או מי מטעמם. צרכן רשאי לבקש כי במאגר יירשם מספר טלפון אחד או יותר וכמו כן, רשאי לבקש בכל עת לשנות את המספר או להסירו מהמאגר. החוק קובע כי עוסק או מי מטעמו לא יפנה בפניה שיווקית לצרכן שמספר הטלפון שלו רשום במאגר, לרבות במטרה לשכנע אותו להסיר את המספר שלו מהמאגר. על העוסק, המבקש לבצע פניה שיווקית, כהגדרתה בחוק, לוודא שהמספר שאליו הוא מבקש לפנות אינו רשום במאגר.

סעיף 16ב(ה) לחוק מסמיך את שר הכלכלה לקבוע הוראות בנוגע להקמת המאגר ולניהולו ובכלל זה בעניינים אלה – (1) בקשה של צרכן לרשום מספר טלפון במאגר, לשנותו או להסירו; (2) אופן בירור המידע הרשום במאגר על ידי עוסק וצרכן.

התקנות המוצעות קובעות את אמצעי הגישה למאגר על ידי הצרכן והעוסק. התקנות פורסמו להערות הציבור עד ליום 10.01.2022. הוראת החוק בנושא המאגר אמורה להיכנס לתוקף בחודש מאי 2022 ונראה שעד אז יאושרו התקנות בכנסת.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.