התקנות שהוגשו על ידי משרד הכלכלה, מתוקף חוק הגנת הצרכן, אשר נועדו לאפשר את הפעלתו של מאגר "אל תתקשרו אליי", המגביל פניות שיווקיות טלפוניות, אושרו על ידי ועדת הכלכלה של הכנסת (30.6.2022). החובה להשתמש במאגר תכנס לתוקף ב-1 בינואר 2023.

התקנות מסדירות את אופן השימוש של בעלי העסקים והצרכנים במאגר, קובעות את ההוראות לרישום והסרה וכן מסדירות הקמת מוקד תמיכה שתנהל הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן לטיפול בפניות של עוסקים וצרכנים. המאגר יפעל החל מ-1 בינואר 2023 ויופעל על ידי הרשות להגנת הצרכן. ברשות להגנת הצרכן מסרו כי המאגר יתחיל לפעול כבר בנובמבר הקרוב.

משמעות הדברים, כי אדם שלא ירצה לקבל הצעות שיווקיות יוכל לרשום את מספר הטלפון שלו במאגר "אל תתקשרו אליי" באחת מבין הדרכים הבאות: שליחת טופס מקוון או באמצעי דיגיטלי שיפורסם באתר הרשות, או לחלופין באמצעות פנייה למספר טלפון ייעודי. בעלי העסקים יהיו מחויבים לבדוק האם מספר הטלפון מופיע במאגר בטרם יפנו ללקוח טלפונית בהצעה שיווקית וזאת בפרק זמן שלא יעלה על 15 הימים שקדמו למועד הפנייה השיווקית, אחרת יהיו חשופים לקנסות בסך 25-45 אלף ₪ ובסך 75-135 אלף ₪ אם הפנייה נעשתה תוך הפרת צו הפסקה מנהלי.

ברם, איסור הפנייה השיווקית לא יחול במקרים המופרטים בתוספת השישית לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

שיתוף
mm
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה).