קשה שלא לזכור את אותו תשדיר טלויזיה, שבו נראה איש עסקים מצליח עולה במעלית עם שוטרים ומגלה שהם בעצם באו לקחת אותו לאחר שמצאו כי במשרדו הותקנו תוכנות מחשב לא חוקיות.

תסריט זה יכול לחזור על עצמו, הפעם במציאות, בכל גוף המחזיק במאגרי מידע, אשר אינם מוחזקים בהתאם לחוק –  הן בכך שלא נרשמו כלל אצל רשם מאגרי המידע והן בכך שאינם מנוהלים בהתאם להוראות החוק.

התפיסה כי החזקת מידע על אדם בדרך ממוחשבת, כך שניתן לעשות במידע הזה שימושים רבים, לרבות שורה ארוכה של "חיתוכי מידע", פוגעת גם בפרטיותו, מחלחלת לעולם המשפט רק בעשורים האחרונים. ישראל, דווקא היתה בין הראשונות שראתה בכך פגיעה בפרטיות, כאשר כללה הגבלות בעניין עוד בחוק הגנת הפרטיות, אשר חוקק ב-1981.

הסיפורים על אותו "אח גדול" פרי דמיונו של ג’ורג’ אורוול, שיודע על כל אחד ואחד מאיתנו, האזרחים, הכל, תמיד פרנסו כל שינוי חקיקה שהצר עוד יותר את הדרך לעשות שימוש באותם מאגרי מידע. בארץ, למרות הראשוניות בהליך החקיקה, התעוררו רק בשנים האחרונות והבינו שלצד החקיקה יש לדאוג גם לאכיפת החוק. כך הוקמה רשות חדשה במשרד המשפטים, הרשות למידע, טכנולוגיה ופרטיות, אשר שמה לעצמה כמטרה לאכוף את החוק, תוך שלזו הוענקה על הדרך אף סמכויות פליליות בעניין. בנוסף לכך רוקחים ברשות בימים אלו הצעות לשינויים בחוק, כאלו שיתנו בידה כלי אכיפה קיצוניים יותר, דוגמת קנסות מרתיעים ואפשרויות מגוונות יותר לפתוח בהליכים פליליים.

השאלה אם הקו התקיף הזה מוצדק, דומה כי כבר אינה עומדת לדיון ציבורי. קשה ללכת נגד הזרם במגמה זו, ששמה לעצמה מטרה להגן על פרטיותו של האזרח מפני הפיכתו ל"פרופיל" בידי אלו המחזיקים במאגרים. דווקא בתקופה שבה המדינה עצמה מקדמת חוקים המאפשרים לה להקים מאגרי מידע נוספים, האוגרים מידע רב עלינו, דוגמת המאגר הביומטרי שרוקח משרד הפנים, הופכת המשימה להגן על המידע, כמעט למשימה לאומית.

דרך המלך לפעולה בעניין, היא אולי לא להאבק עם כוונת הרגולטור, אלא לדאוג שכל החפץ בעשיית שימוש במאגר מידע יציץ פנימה ויבצע בדק בית. לבדוק, מחד, האם המאגר הקיים אצלו בכלל עונה על הגדרת "מאגר מידע" בחוק ובמידה וכן, לבחון כיצד ליישם את הוראות החוק הנוגעות אליו.

כך במידה והמאגר חייב ברישום, או אף נרשם, תהא זו הזדמנות טובה לבחון האם בוצע הרישום כדין והאם הוא מקיף את כל מטרות המאגר והשימושים אשר נעשים בו בפועל; האם המאגר מנוהל ומוחזק בהתאם להוראות הדין על כל ההיבטים השונים הקשורים בכך; האם המידע במאגר מאובטח ונשמר בסודיות בהתאם לדרישה בחוק, באם המידע נאסף למאגר כדין והאם השימושים שנעשים בו, אינם חורגים ממסגרת החוק.

בבדיקה כזו, למרבה האירוניה, מתברר פעמים רבות שניתן לעשות שימושים במידע, במסגרת החוק, אשר אינם נעשים בו בפועל. כך גם מי ששמרן ומעונין לישר קו עם החוק, יוצא מורווח.

שיתוף
נמנה על המובילים בתחום ההגנה על הפרטיות, המידע האישי, אבטחת המידע וההתגוננות מפני מתקפת סייבר במשפט הישראלי. בנוסף לכך התמחה במקרקעין ומשפט מסחרי ועוסק אף בלשון הרע, זכויות יוצרים, חוזי IT, חתימה אלקטרונית, ליטיגציה מסחרית, התגוננות מפני תובענות ייצוגיות ודיני ספורט. משמש כבורר במסגרת סכסוכים עסקיים בתחום שונים, לרבות בתחום חוזים מסחריים, מקרקעין וספורט. חבר המועצה הציבורית להגנת הפרטיות במשרד המשפטים (2007-2012), יו"ר ועדת הגנת הפרטיות של לשכת עורכי-הדין בישראל (2006-2011), מרכז תחום הפרטיות בלשכה ונציג הלשכה בדיוני הכנסת בתחום הפרטיות, מאגרי מידע והאזנות סתר (2011-2015), חבר ועדת אנגלרד לבחינת השאלות הנוגעות לפרסום פרטים מזהים בפסקי דין והחלטות של בתי משפט (2011-היום). דיין בבית-הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי-הדין (2005-2010). מייסד הועדה למשפט וספורט בלשכת עורכי הדין והראשון שעמד בראשה (2003-2005), ועדה שפרסמה בחודש ספטמבר 2005 את דו"ח דן חי לשינויי חקיקה בתחום הספורט. מחלוצי העוסקים בתחום המשפט והספורט בארץ, תוך ייצוג עשרות רבות של ספורטאים, בעיקר כדורגלנים. מרצה מהחוץ במוסדות אקדמאים בנושא ההגנה על הפרטיות בישראל ודיני ספורט. תחומי עיסוק עיקריים: ייעוץ לבנקים, חברות ביטוח, בתי השקעות, חברות פיננסיות, חברות סלולר וארגוני בריאות בנושאי פרטיות, המידע האישי, אבטחת מידע ומוכנות למתקפת סייבר, כולל ייצוג בפני הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים (רמו"ט). ייצוג בהליכים משפטיים בתביעות בנושאי פרטיות, האזנת סתר, נתוני תקשורת, אינטרנט, לשון הרע, מסרים שיווקיים על-פי חוק התקשורת ('ספאם'), זכויות יוצרים וספורט, לרבות בתובענות ייצוגיות. ייצוג בעתירות לבג"ץ, עתירות מנהליות צווי מניעה וצווי עשה. ייעוץ בנושא החתימה האלקטרונית וייצוג בעלי זכויות יוצרים וסימני מסחר בעסקות רישוי והליכים משפטיים. ייצוג ספורטאים בפני אגודות ספורט, התאחדויות ואיגודי ספורט בארץ ובפני הארגונים המרכזים את ענפי הספורט בעולם.