ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת ביטלה את אגרות רישום מאגרי המידע והאגרות השנתיות, ביטול אשר פורסם לאחרונה ברשומות (09.08.2017) ונכנס לתוקף.

היוזמה לביטול האגרות הייתה של הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו"ט) אשר הסבירה, כי המהלך הינו חלק מהמהלכים "לקידום רגולציה אפקטיבית, צמצום נטל בירוקרטי ואסטרטגיית המיקוד בעקרונות המעשיים של הגנת הפרטיות".

בהתאם לכך, החל ממועד פרסום התקנות לא תגבה עוד הרשות אגרות בעבור רישום מאגרי מידע ואגרות תקופתיות. ביטול אגרות לא פוטר בעלי מאגרים בגין חובות עבר. מכאן מאגרים מותלי חוב חייבים בהסדרת תשלום האגרות מול הרשות.

שיתוף
mm
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה).