23 במאי 2024 8:29

יש חוק הגנת פרטיות חדש. בניו זילנד.

ניו זילנד נערכת לקראת כניסתו לתוקף של חוק הגנת פרטיות חדש. החוק, אשר יכנס לתוקף ב-1 לחודש נובמבר 2020, יחליף חוק ישן אשר חוקק בשנת 1993.

החוק החדש בניו זילנד קובע כיצד על ארגונים לאסוף מידע אישי, מחייב לקבוע את השימושים האפשריים בו, דרך אכסונו וזכות הגישה למידע זה. לדברי נציב הפרטיות של ניו זילנד,  ג'ון אדוארדס, השינוי הבולט ביותר בחוק החדש יהיה הכנסת הדרישה לדווח לנציבות הפרטיות על הפרות חמורות של הזכות לפרטיות. דרישה זו מוטלת בחוק על גופים האוספים מידע אישי, בכל היקף של איסוף מידע כזה. אם יש הפרה שגרמה נזק חמור או מהווה סיכון לכך שייגרם נזק חמור לפרט, יש לדווח עליה למשרד נציב הפרטיות ובמקביל לכל מי שנפגע או עשוי להיפגע. דיווח מסוג זה לא היה נדרש לפי החוק הישן בניו זילנד.

הפרת הזכות לפרטיות, על פי החוק בחדש בניו זילנד, המחייבת דיווח הינה כזו, שאינה עולה בקנה אחד עם שנים עשר עקרונות הפרטיות שנקבעו בחוק החדש. בעיקרון, עקרונות אלה מסדירים את האופן שבו גופים אוספים מידע אישי, דרך אחסונו, אבטחתו ושמירתו. נכון לעכשיו על פי החוק הישן, דיווח על הפרות פרטיות אינו נדרש.

השינוי בניו זילנד הלך אחרי גישות דומות בהן נקטו אוסטרליה וקנדה, המשמשות מודל בתחום עבור משטר הפרטיות בניו זילנד. הראיה בניו זילנד הינה כי מבחן סטטוטורי אובייקטיבי לקביעת ודיווח על פגיעה בפרטיות יוכל לספק יותר וודאות ועקביות בניסיון לאכוף את חוק הפרטיות, במיוחד לאור ההתפתחות הטכנולוגית המהירה של המדינה.

כדי להבטיח את השמירה על הזכות לפרטיות מחייב החוק החדש ארגונים, גדולים כקטנים, למנות נציב פרטיות לארגון. בנוסף לכך אחת הדרכים בהן נוקטים גופים בניו זילנד לקראת כניסתו לתוקף של החוק החדש, הוא אימוץ מדיניות פרטיות סדורה הקובעת מה המידע הנאסף וייאסף לשימושו של הארגון; המטרה לשמה נשמר המידע (שימוש במידע שלא למטרה לשמה נשמר נחשב להפרה של החוק בניו זילנד, בעניין הזה בדיוק כמו בישראל); צעדים בהם על הארגון לנקוט כדי למנוע הפרה של החוק; דרכי אבטחת המידע בהם נוקט הארגון ועוד.

שתפו את הפוסט:

Facebook
Twitter
LinkedIn

הכנסת – מושב הקיץ 2024: תיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות על הפרק

אם לא יחולו הפתעות כמו הכרזה על בחירות ופיזור הכנסת או אירוע דומה אחר, תיקון מספר 14 לחוק הגנת הפרטיות צפוי לעבור במהלך מושב הקיץ ...

דירוג האיכות של Dun's 100 לשנת 2024: משרד דן חי ושות' דורג שוב בקבוצת האיכות הראשונה בתחום הסייבר

דירוג האיכות של מדריך dun’s 100 פרסם את דירוג משרדי עורכי הדין לשנת 2024. בתחום הסייבר המדריך דירג, את משרד דן חי ושות', שוב, תחת ...

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה גילוי דעת בנושא איסוף מספרי תעודות זהות וצילום תעודות זהות

בעת האחרונה ישנה מגמה גוברת של בתי עסק הדורשים מהלקוח למסור מספר תעודת זהות לצורך מתן שירות, ולעיתים אף דורשים למסור צילום של תעודת הזהות ...

טיוטת מסמך מדיניות חדשה בנושא איסוף ושימוש במידע ביומטרי במקום העבודה

על רקע המגמה הגוברת בשימוש טכנולוגיות לזיהוי ביומטרי אשר נעשה על ידי ארגונים לצרכי בקרת נוכחות עובדיהם, הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה (15.02.2024) מסמך מדיניות ...
דילוג לתוכן