חוק הגנת מידע אישי חדש התקבל לאחרונה במצרים (15.07.2020). זהו החוק הראשון שמקבלת ממשלת מצרים בתחום והוא יכנס לתוקף ב-14 לאוקטובר 2020.

חוק הגנת המידע האישי המצרי (חוק מס’ 151/2020) יחול על כל עסק במצרים האוסף או מעבד נתונים אישיים של עובדיו, לקוחותיו או כל גורם אחר. למרות כניסת החוק לתוקף בחודש אוקטובר הקרוב, אכיפת החוק תחל רק שנה מיום פרסום התקנות הביצוע מכוחו, תקנות שטרם פורסמו. את התקנות אמור להוציא שר התקשורת וטכנולוגיות המידע המצרי עד אמצע חודש ינואר 2021.

בהתאם לחוק שהתקבל במצרים, איסוף מידע אישי יהיה מותנה בהסכמה מושאי המידע לכך, אשר תהיה להם תמיד הזכות לחזור בהם מהסכמתם. בהתאם לחוק נקבע גם הגבלה של העברת מידע אישי מחוץ לגבולות מצרים, אלא אם התקבלה הסכמה לכך מושאי המידע ויתקיימו התנאים לכך, שעתידים להיקבע בתקנות שיוצאו על פי החוק. עיבוד המידע במצרים יתאפשר רק בהתאם למטרה לשמה נאסף המידע תוך תיעוד פעולות העיבוד ושמירת המידע תתאפשר לתקופה הקצרה ביותר הדרושה. החוק כולל גם דרישה לדווח על כל אירוע אבטחת מידע בתוך 72 שעות.

החוק המצרי אף מסדיר את נושא משלוח הודעות שיווקיות ומתנה את האפשרות לעשות זאת בקבלת רישיון מהרגולטור להגנת המידע במצרים והסכמה מראש של הנמענים. עוד קובע החוק המצרי כי בעלים ומעבדים של מידע אישי ידרשו לדווח לרשויות הרלוונטיות על אירוע אבטחה בתוך 72 שעות וכן ידרשו ליידע את נושאי המידע על כך.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.