24 במאי 2024 1:01

יש חוק הגנת מידע אישי חדש. במצרים.

חוק הגנת מידע אישי חדש התקבל לאחרונה במצרים (15.07.2020). זהו החוק הראשון שמקבלת ממשלת מצרים בתחום והוא יכנס לתוקף ב-14 לאוקטובר 2020.

חוק הגנת המידע האישי המצרי (חוק מס' 151/2020) יחול על כל עסק במצרים האוסף או מעבד נתונים אישיים של עובדיו, לקוחותיו או כל גורם אחר. למרות כניסת החוק לתוקף בחודש אוקטובר הקרוב, אכיפת החוק תחל רק שנה מיום פרסום התקנות הביצוע מכוחו, תקנות שטרם פורסמו. את התקנות אמור להוציא שר התקשורת וטכנולוגיות המידע המצרי עד אמצע חודש ינואר 2021.

בהתאם לחוק שהתקבל במצרים, איסוף מידע אישי יהיה מותנה בהסכמה מושאי המידע לכך, אשר תהיה להם תמיד הזכות לחזור בהם מהסכמתם. בהתאם לחוק נקבע גם הגבלה של העברת מידע אישי מחוץ לגבולות מצרים, אלא אם התקבלה הסכמה לכך מושאי המידע ויתקיימו התנאים לכך, שעתידים להיקבע בתקנות שיוצאו על פי החוק. עיבוד המידע במצרים יתאפשר רק בהתאם למטרה לשמה נאסף המידע תוך תיעוד פעולות העיבוד ושמירת המידע תתאפשר לתקופה הקצרה ביותר הדרושה. החוק כולל גם דרישה לדווח על כל אירוע אבטחת מידע בתוך 72 שעות.

החוק המצרי אף מסדיר את נושא משלוח הודעות שיווקיות ומתנה את האפשרות לעשות זאת בקבלת רישיון מהרגולטור להגנת המידע במצרים והסכמה מראש של הנמענים. עוד קובע החוק המצרי כי בעלים ומעבדים של מידע אישי ידרשו לדווח לרשויות הרלוונטיות על אירוע אבטחה בתוך 72 שעות וכן ידרשו ליידע את נושאי המידע על כך.

שתפו את הפוסט:

Facebook
Twitter
LinkedIn

הכנסת – מושב הקיץ 2024: תיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות על הפרק

אם לא יחולו הפתעות כמו הכרזה על בחירות ופיזור הכנסת או אירוע דומה אחר, תיקון מספר 14 לחוק הגנת הפרטיות צפוי לעבור במהלך מושב הקיץ ...

דירוג האיכות של Dun's 100 לשנת 2024: משרד דן חי ושות' דורג שוב בקבוצת האיכות הראשונה בתחום הסייבר

דירוג האיכות של מדריך dun’s 100 פרסם את דירוג משרדי עורכי הדין לשנת 2024. בתחום הסייבר המדריך דירג, את משרד דן חי ושות', שוב, תחת ...

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה גילוי דעת בנושא איסוף מספרי תעודות זהות וצילום תעודות זהות

בעת האחרונה ישנה מגמה גוברת של בתי עסק הדורשים מהלקוח למסור מספר תעודת זהות לצורך מתן שירות, ולעיתים אף דורשים למסור צילום של תעודת הזהות ...

טיוטת מסמך מדיניות חדשה בנושא איסוף ושימוש במידע ביומטרי במקום העבודה

על רקע המגמה הגוברת בשימוש טכנולוגיות לזיהוי ביומטרי אשר נעשה על ידי ארגונים לצרכי בקרת נוכחות עובדיהם, הרשות להגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה (15.02.2024) מסמך מדיניות ...
דילוג לתוכן