גם בסין חושבים על אבטחת מידע. רשות הסייבר הסינית פרסמה לאחרונה (14.11.2021), להערות הציבור, טיוטה לתקנות בעניין אבטחת מידע באינטרנט.

טיוטת תקנות אבטחת המידע שפורסמה מרחיבה ביחס למספר פרטים פרקטיים, הנוגעים לחוקי הסייבר (DSL) ולחקיקות הגנת המידע האישי בסין. בראי הרגולטורי הסיני, טיוטת התקנות יוצרת שלוש קבוצות תחתיהן יקוטלג המידע האישי: 1) מידע כללי; 2) מידע חשוב; 3) מידע שבליבה.

היקף המידע שנמצע תחת מידע המוגדר כ"מידע חשוב" הוא דומה למוגדר בחקיקות שונות בתחום, כאשר הדבר מקבל משנה תוקף בשילובה של ההצעה הנוכחית עם טיוטת המפתח למידע ולהנחיות במידע שפורסמה בסין קודם לכן. אך במקביל לכך, הטיוטה האמורה משלבת מספר שינויים להגדרה "מידע חשוב". פרט לאמור, טיוטת התקנות הסיניות אף נוגעות בנושאים נוספים, לרבות הסכמי העברת מידע – הן טריטוריאליים והן אקס טריטוריאליים, הסכמה על עיבוד של מידע וכיו"ב.

הטיוטה פורסמה ב 14 בנובמבר 2021 ומשך הזמן למתן ההערות נסגר ב – 13.12.2021

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.