רשם מאגרי המידע הוציא היום (24.08.2016), תחת הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו”ט), טיוטת הנחייה חדשה העוסקת בפרשנות ויישום הוראות חוק הגנת הפרטיות בעניין דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר.

זו טיוטה שנייה שמוציא הרשם בנושא, לאחר שטיוטה ראשונה פורסמה על-ידו לפני שלוש שנים, בחודש אוגוסט 2013. בטיוטה החדשה הוכנסו שינויים בהשוואה לטיוטה הקודמת, בעקבות הערות שהתקבלו מהציבור ביחס אליה.

בטיוטת ההנחיה עורך הרשם סקירה של הוראות החוק הרלבנטיות ומדגיש את האבחנה בין “דיוור ישיר” ל-“שירותי דיוור ישיר”. גם לגבי פניה של בעל מאגר לנמענים הרשומים בו, מבחין הרשם בין המצבים בהם פניה כזו תחשב “דיוור ישיר” לבין מקרים בהם היא לא תחשב ככזו.

דגש רב ניתן בטיוטת ההנחיה לדרך קבלת ההסכמות ממושאי המידע, מקום בו אלו נאספות במסגרת חוזה אחיד תוך דגש לכך, שכאשר המידע נאסף למאגר ממושאי המידע, אין לראות בדיוור הישיר פעולה הנעשית בדרך של opt-out אלא דרושה הסכמה מפורשת גם לדיוור הראשון. תשומת לב ניתנת גם לזכות להימחק ממאגר מידע המשמש לדיוור במאגר, תוך אבחנה בין מאגר המשמש לשירותי דיוור ישיר ומאגר המשמש למטרות נוספות, מלבד דיוור ישיר. טיוטת ההנחיה אף עוסקת בחפיפה הקיימת בין הוראות חוק הגנת הפרטיות בנושא הדיוור הישיר להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת.

אגב הנחיות הטיוטה כאמור, הפנה הרשם אל סמכויותיו להטלת קנסות מנהליים, במטרה לאכוף את הוראות החוק בהתאם לפרשנותו בעניין.

הטיוטה פתוחה להערות הציבור עד ליום 20.9.2016. יש לצפות כי תקופה קצרה לאחר שיוגשו ההערות, תפורסם הנחיה מחייבת בנושא.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.