13 ביולי 2024 6:13

טיוטת הנחייה של רמו"ט: דיוור ישיר – איך לעשות את זה נכון

רשם מאגרי המידע הוציא היום (24.08.2016), תחת הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו"ט), טיוטת הנחייה חדשה העוסקת בפרשנות ויישום הוראות חוק הגנת הפרטיות בעניין דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר.

זו טיוטה שנייה שמוציא הרשם בנושא, לאחר שטיוטה ראשונה פורסמה על-ידו לפני שלוש שנים, בחודש אוגוסט 2013. בטיוטה החדשה הוכנסו שינויים בהשוואה לטיוטה הקודמת, בעקבות הערות שהתקבלו מהציבור ביחס אליה.

בטיוטת ההנחיה עורך הרשם סקירה של הוראות החוק הרלבנטיות ומדגיש את האבחנה בין "דיוור ישיר" ל-"שירותי דיוור ישיר". גם לגבי פניה של בעל מאגר לנמענים הרשומים בו, מבחין הרשם בין המצבים בהם פניה כזו תחשב "דיוור ישיר" לבין מקרים בהם היא לא תחשב ככזו.

דגש רב ניתן בטיוטת ההנחיה לדרך קבלת ההסכמות ממושאי המידע, מקום בו אלו נאספות במסגרת חוזה אחיד תוך דגש לכך, שכאשר המידע נאסף למאגר ממושאי המידע, אין לראות בדיוור הישיר פעולה הנעשית בדרך של opt-out אלא דרושה הסכמה מפורשת גם לדיוור הראשון. תשומת לב ניתנת גם לזכות להימחק ממאגר מידע המשמש לדיוור במאגר, תוך אבחנה בין מאגר המשמש לשירותי דיוור ישיר ומאגר המשמש למטרות נוספות, מלבד דיוור ישיר. טיוטת ההנחיה אף עוסקת בחפיפה הקיימת בין הוראות חוק הגנת הפרטיות בנושא הדיוור הישיר להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת.

אגב הנחיות הטיוטה כאמור, הפנה הרשם אל סמכויותיו להטלת קנסות מנהליים, במטרה לאכוף את הוראות החוק בהתאם לפרשנותו בעניין.

הטיוטה פתוחה להערות הציבור עד ליום 20.9.2016. יש לצפות כי תקופה קצרה לאחר שיוגשו ההערות, תפורסם הנחיה מחייבת בנושא.

שתפו את הפוסט:

Facebook
Twitter
LinkedIn

תיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות: סמכות מתן צו הפסקת עיבוד מידע וצו מחיקת מאגר אושרה בוועדת חוקה

ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת מתקדמת לקראת סיום הכנת תיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות לקריאה שנייה ושלישית. ביום ראשון האחרון (23.06.24) התקיים בוועדת החוקה ...

יצוא תוכנות סייבר – האם ייצוא ביטחוני? מדריך

מאת עו"ד גבריאל לבטון חוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני, התשס"ז-2007 ("החוק") קובע כי יצואן בטחוני הוא כל מי שעוסק בשיווק ו/או יצוא של ציוד בטחוני, ידע ...

מערך הסייבר והרשות להגנת הפרטיות: מתקפות סייבר בישראל עולות לנו ביוקר

דו"ח חדש של מערך הסייבר הלאומי (מאי 2024) מעריך, שהעלות הכלכלית המצטברת למשק הישראלי מנזקי מתקפות סייבר עומדת על לפחות 12 מיליארד ₪ בשנה. אומדן ...

מסתמנת החלת חובה בחוק למינוי ממונה פרטיות בארגון

חובה למנוי ממונה הגנה על הפרטיות תחול גם בישראל. כך עולה מדיון שקיימה לאחרונה (05.06.2024) ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, במסגרת הדיונים על תיקון ...
דילוג לתוכן