הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו”ט), הוציאה לאחרונה (29.08.2016), תחת כובעה כרשם מאגרי המידע, טיוטת הנחייה חדשה העוסקת בשימוש במצלמות מעקב במקום העבודה, במסגרת יחסי העבודה.

טיוטת ההנחיה מכשירה הוספת פרק להנחיה, שפורסמה בעבר על-ידי רשם מאגרי המידע בנושא שימוש במצלמות אבטחה ומעקב ובמאגרי התמונות הנקלטות בהן (הנחיה מס’ 4/2012). הפרק החדש עוסק בשאלת השימוש במצלמות במקום העבודה ביחס לעובדים במקום.

בטיוטת ההנחיה, מדגיש הרשם כי על מעסיק במקום העבודה לקבוע מדיניות מפורשת ומפורטת לשימוש בטכנולוגיות מידע ולהודיע על כך לעובדים. עוד נקבע בטיוטה כי על המעביד להקפיד לרענן מדיניות זו אחת לתקופה סבירה. הסכמת העובד למדיניות זו צריכה להינתן, על-פי טיוטת ההנחיה, במפורש ולא מכללא. הטיוטה קובעת בנוסף כי תוצרי הצילומים במצלמות המתעדות עובדים, מהווים מאגר מידע אשר יש לשייך אותו למאגר קיים, תוך עדכון המטרה, או לרשום מאגר נפרד בגין כך.

שימוש במצלמות במקום העבודה יכול להיעשות, על פי טיוטת ההנחיה, בכפוף לדרישות הסבירות, המידתיות, תום הלב וההגינות. שימוש במצלמות נסתרות או כאלה שהותקנו ללא ידיעת העובד, אסור למעט במקרים יוצאי דופן במיוחד. לא ניתן לקבל הסכמה עקרונית מהעובד לצילום במקום העבודה, אלא יש לעדכן אותו על מיקומה המדויק של כל מצלמה. אסור לצלם בחדרי שירותים או מקלחות, משרדו של העובד (גם אם הוא חולק אותו עם אחרים) או איזור מנוחה. מנגד אפשרי לצלם באזורים ציבוריים, כגון מסדרונות.

טיוטת ההנחיה פתוחה להערות הציבור עד ליום 6 לנובמבר 2016. לאחר מכן תוציא רמו”ט הנחייה מחייבת בעניין.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.