הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו”ט) הוציאה (18.07.2016) להערות הציבור טיוטת הנחייה חדשה, בנושא תחולת הוראות חוק הגנת הפרטיות על זכות העיון בשיחות קוליות, בצילומי וידאו ובסוגי מידע דיגיטלי נוספים שחברות וארגונים אחרים אוגרים אצלם.

זוהי טיוטת ההנחיה הראשונה שרמו”ט מוציאה זה שלוש שנים, בהם לא יצאו טיוטות או הנחיות חדשות מצידה, בכובעה כרשם מאגרי המידע.

טיוטת ההנחיה באה להסדיר את דרך העיון שתתבצע בשיחות קוליות, צילומי וידאו ומידע דיגיטלי אחר. זאת כאשר על פי התקנות הקיימות, אין התייחסות למדיה כזו אלא לעיון המבוצע בתדפיס המידע מתוך מאגר המידע בלבד.

על פי האמור בטיוטה, רמו”ט רואה בתיעוד שיחות קוליות, צילומי וידאו ומידע דיגיטלי אחר, חלק ממאגר מידע הקיים בארגון האוגר תיעודים מסוג זה. בהמשך לכך קובעת טיוטת ההנחיה את היסוד לקיום חובת העיון הקבועה בחוק הגנת הפרטיות, גם ביחס לתיעודים אלו ומציעה כי העיון יעשה בדרך של שליחת המדיה הרלבנטית בקובץ במייל מאובטח או במתן האפשרות לצפות או להאזין, בהתאם, למדיה במשרדי הארגון.

הטיוטה פתוחה להערות הציבור ולאחר שהתקבלו, ישקל באם להוציא את ההנחיה ובאם ימצא שיש מקום לכך, תצא הנחייה מחייבת.

שיתוף
משרד עו"ד דן חי הוקם בשנת 1991 על ידי עו"ד דן חי ושוכן היום ברמת-גן. המשרד מתמחה בתחומי מיקוד יחודיים כדיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות לרבות מאגרי המידע, דיני לשון הרע, קניין רוחני ודיני ספורט. זאת לצד עיסוקו של המשרד בתחום דיני המקרקעין, דיני חוזים בדגש על חוזים מסחריים, דיני תאגידים (חברות, שותפויות ועמותות), דיני נזיקין וביטוח ודיני עבודה. בכל התחומים פועל המשרד הן בתחום המסחרי והן בהליכים משפטים (לטיגציה). על לקוחות המשרד נמנים חברות קבלניות ויזמיות, רשויות אזוריות ומקומיות, עמותות, משקיעים פרטיים ישראלים וזרים, יזמים, אנשי עסקים, אנשי ציבור וספורטאים מהמוכשרים והמובילים בארץ.